Blog Section

Телк 1 – 16.01.2023

ЕР № Освидетелствано лице
90174 Жулиета Георгиева Желязкова
90175 Тонка Ангелова Танева
90176 Васил Валентинов Василев
90177 Таня Николаева Колева
90178 Николай Цветанов Николов
90179 Веселина Кръстева Атанасова
90182 Руси Василев Радев
90183 Емилия Димитрова Петева
90184 Николай Иванов Иванов
90185 Янула Христова Костадинова
90186 Донка Антонова Колева
90187 Стефка Петкова Великова
90188 Димитър Иванов Стайков
90189 Радка Митева Тенева
90190 Веска Василева Христова
90191 Гинка Сашева Мерданова
90192 Николай Асенов Чолаков
90193 Алексей Неделчев Иванов
90194 Кольо Стоянов Трифонов
90195 Атанаска Маркова Илиева
90196 Николай Кирилов Николов
Works with AZEXO page builder