Стара история

Кратка история на МБАЛ”Проф.Д-р Ст.Киркович”АД гр. Стара Загора

Старозагорската болница е открита на 03.06. 1883 година с 15 легла и първи Управител Д-р Тодор  Иванов Стоянович.
Д-р Стоянович е роден в Стара Загора ,завършил медицинското си образование в Монпелие,Франция.Взел активно участие в обществения живот на Източна Румелия,участва активно в  съединението,един от основателите на  сп. “ Знание”-1884-1885 година.
Болницата е била притежание на Старозагорския клон на Благотворителното д-во “ Св. Пантелеймон”,който я издържал само 2-3 години,след което я предал на Старозагорското общинско управление с всичките  и имоти.От своя страна Общинското управление издържало болницата до края на 1888 година,когато тя станала държавна.От основаването на болницата  в нея работи Д-р Кирил Вазов,който едновременно е бил окръжен лекар и  околийски лекар за Старозагорска околия.
През тревожните  дни,които последват Съединението / 1886- 1888/ болницата в Стара Загора е предадена за нуждите на войската.Като гражданска болница тя започва отново да функционира  отново на 01.06.1888 година с Началник Д-р Диамандиев и с 50 легла.
Двадесетият век заварва Стара Загора една ІІ-ро степенна болница и двама лекари Д-р Кирил Вазов – окръжен лекар и управител на болницата и Д-р Стефан Драгнев-  ординатор в болницата и  околийски лекар на Старозагорска околия.Останалия персонал се състои от един помощник аптекар, двама фелдшери,един писар,един надзирател и няколко слуги.Този медицински персонал осъществявал цялата медицинска дейност на болницата,освидетествувал новобранците,вършел съдебно-медицинската експертиза.
През 1906 година Старозагорската болница е вече първокласна ,с 80 легла.През 1907 година започва строеж на нова сграда на болницата,т.к. старата сграда вече била непоносимо малка за близо половин милионното население на окръга .Новопостроената болница е в западната част на града,извън населените улици,зад един дол,с перспектива да се развива свободно из нивите на запад и на юг.Постройките са : главен павилион с пристройка за операционна и аптека;инфекциозен павилион;кухня и пералня;конюшнята заедно с няколко стаи,предназначени за  аутопсионна и дезинфекционна са събрани в едно четвърто здание,много близо до болничните павилиони.В болницата работят само двама лекари –  Д-р Недков- управител и един старши ординатор, 1 фелдшер,2 санитари,1 надзирател и 9 служители.
През 1914 година за Управител на Старозагорската болница е назначен Д-р  Д-р Н. Василев , а през 1916 година – Д-р К.Вазов. През 1918 година всички здравни кадри са мобилизирани и болницата остава само с единствен лекар Д-р Джафер Сюлейманов.През 1921 година работят 4 лекари- Д-р Ст. Драгиев – управител и Н-к на вътрешно отделение,Д-р М. Костов – ст. лекар и Началник на хир. отделение и 2-ма  ординатори.Материалната база на болницата остава непроменена години наред,с изключение на построената “ на бърза ръка,през време на войната паянтова сграда за вътрешно болни”.
През месец април 1928 година става катастрофалното земетресение.За Старозагорската болница бил изработен общ застроителен план,по който били застроени-павилион за вътрешно болни;павилион за хирургична туберкулоза;акушерство и гинекология,санаториум за гръдноболни; административна сграда.Новите сгради били построени около старата сграда свързани с  канализационна мрежа.През 1923 година болницата има общо 30 д. персонал.Управител и началник хирургично отделение е Д-р Воденичаров.На 01.08.1930 година в болницата се открива Противобясна станция.
През  1932 година се открива рентгенова служба в болницата, през 1936 година – рентгеново отделение.Крупно постижение на ПОБ Стара Загора е откриването  на 01.07.1980 година към отделението звено по кардиоангиография като на 01.07.1982 година се извършва първата сърдечна катетеризация съвместно с Доц. А. Савова.
Голямо постижение за Старозагорски окръг е откриването на ОУТГ  с Началник Д-р Стефан Бакалов.Самостоятелни отделения по очни болести и УНГ болести се обособяват през месец май 1945 година.Голяма популярност на отделението създава интракапсуларната метода  на операция на катаракта по Станколиано-Терек.През 1970 година  се разкрива първия отоневрологичен и аудиометричен кабинет извън столицата. Разкрива се и първия извън София детски УНГ кабинет.
През 1931 година болницата вече разполага с 400 легла / от тях 100 за гръдно болни/,83 д. персонал,от които 13 лекари.
През 1939 година в болницата се провежда първия курс за самарянки.Персонала нараства на 90 д.,от които 22 лекари.
През 1942 година Старозагорската болница разполага с 411 легла,22 лекари,13 сестри,23 болногледача,10 прислужника и 2-ма стажант-лекари.Управител- лекар и Началник Хирургично отделение е Д-р Тодор Георгиев.Същата година за Управител е назначен Д-р Стефан Димитров,който завежда и Рентгеново отделение.
Народната победа на 9.ІХ.1994 година  заварва Стара Загора с една Окръжна болница с 452 легла,разставени в 6 отделения,с 20 лекари,15 мед. сестри ,1 лаборант и 26 болногледачи.
През 1946 година към болницата се разкрива Детско отделение и Клинична лаборатория, а през 1949 година се разкрива неврологично отделение. През 1950 година Д-р Боян Хаджистанев  организира първото провинциално отделение по ортопедия и травматология,прерастнало през 1976 година в Клиника по ортопедия и травматология.
ПРез 1950 година се  създава Станция по кръвопреливане в Стара Загора,като през 1952 година започва да произвежда тест-серуми за определяне на кръвни групи- една от първите в страната,на които е разрешено .
През 1951 година  е издаден Указ за всенародна безплатна медицинска помощ.Създават се нови здравни заведения- специализирани диспансери.В Стара Загора се създава Градска болница и първите участъкови лекари към нея. Внедрява се  участъковото обслужване на градското население,отначало само от терапевти,а по-късно и от педиатри.
През 1952 година се създава отделение по физикална терапия и рехабилитация,а през 1962 година се разкрива и стационар на Старозагорски минерални бани- първи  в страната за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат,болести на периферната нервна система,урологично болни  и деца прекарали ревматизъм.
През същата година се разкрива и първия ТЕЛК в Стара Загора,като от 01.01.1958 година  е към болницата. През 1972 година се разкрива и втори ТЕЛК,а през 1975 година се създава картотека за медицинските експертни досиета.През 2004 година е разкрит и трети ТЕЛК.
През 1953 година се  отрива лаборатория по микробиология към болницата.
Старозагорската окръжна болница е пионер  и в организираната ревмо-кардиологична помощ. На 01.01.1953 година в бившата Старозагорска област,включваща Старозагорски,Сливенски и Ямболски окръзи се създават първите ревмокардиологични кабинети.За първи път в страната от 13.02.1955 година започва организирането на Районни кардиологични проблеми в теоретичен и практичен аспект.
През 1963 година се открива специализирано урологично отделение.
Крупно събитие в областта на здравеопазното дело в града е обединението на двете болници в една Единна окръжна болница на 01.06.1965 година,в която работят 935 д. персонал,от които171 лекари,268 среден медицински персонал,203 младши мед. персонал и 191 друг, с район на обслужване- всички населени места на бившия Старозагорски окръг,а също така Ямбол,Тополовград и Нова Загора.Болницата разполага  с 875 болнични легла.Обединението донася на населението на : сформиране на ІІІ-та поликлиника за обслужване на работниците,създаване на мощта база на БНМП,подобрение на диспансеризацията и профилактиката.
През 1968 година отделението по УНГ за първи път  в провинцията въвежда слухоподобряващи операции при отосклероза.
През месец  юни 1968 година се създава  анестезиологично отделение,а през 1973 година с Указание А-83- на МНЗ  отделението прераства в ОАРИЛ.
През 1970 година започва строителството на Хирургичен корпус,който една година по-късно започва да функционира като в него са поместени:
-Приемно отделение;
-Операционен корпус;
-ОАРИЛ;
Неврохирургично отделение;
-Урологично отделение;
-Детско хирургично отделение;
-І-ва и ІІ –ра  хирургия;
-Травматологично отделение;
– Възстановителна хирургия;
-Детска ортопедия и травматология;
– УНГ отделение;
-Очно отделение.
През месец декември 1971 година е разкрито неврохирургично отделение  в болницата.
През  1972 година е разкрито отделение  за интензивна терапия с ръководител Д-р Петър Михайлов.В клиничната практика на отделението   през 1972-1973 година  за първи път извън столицата  се въвеждат основните методи на  електроимпулсивното лечение- електрокардиоверзио;кардиодефибрилация,външна и ендокардиална електрокардиостимулация на сърцето.През 1976 година Д-р П. Михайлов  разкрива Център за трайна кардиостимулация,обслужващ  Югоизточна България.Изграден е  Диспансер,наблюдаващ болните с кардиостимулатори,който оказва и консултативна помощ при подбора на болни,нуждаещи се от трайна електрокардиостимулация.През 1981-1983 година за целите на прецизната и точна диагностика на ритъмно-проводните нарушения на сърдечната дейност започват да се прилагат ендокавитерното електрофизиологично изследване на сърцето и24-часов ЕКГ запис – Холтер.
През месец май 1976 година  на базата на  акушеро-гинекологичния комплекс се създава първата в Старозагорската болница Клиника по акушерство и гинекология,която е и първата в страната извън рамките на Медицинска академия.За ръководител на Клиниката е назначен Доц. Христо Георгиев.
През 1977 година се открива  Център за хемодиализа,снабден с  първокласна апаратура,който е едни от  първите в страната след София с 12 поста.
Създаденото през 1979 година шесто вътрешно отделение е специализирано за диагностика и лечение на хематологичните заболявания.Това е първото отделение в страната с тясна специализация- хематология,сформирано извън  Университетските  клиники.
Голямо постижение за ПОБ е разкриването през 1980 година  към рентгеново отделение звено за  кардиоангиография . Първата сърдечна катетеризация е извършена на 01.07.1982 година под ръководството на Доц. Савова.Тя е  първото  извън столично  лечебно заведение ,което се сдобива  с компютърен томограф.
През следващите години броят на леглата продължава да расте и в надвечерието на своята 100 годишнина – 1986 година Окръжната болница прераства в Първостепенна клинична окръжна болница и представлява мощно лечебно- профилактично заведение с 1615 легла, разпределени по профили.На 23.06.1983 година  болницата приема името на Проф. Д-р Стоян Киркович- един  от първите строители на медицинската наука,извисяващ се като пръв учител на различни поколения български лекари,които получават от него познания,както и опит за клинично мислене,така и уроци по хуманизъм и всеодайност за здравето на хората.
Съвременната материална база и развитите здравни традиции стават предпоставка  за разкриването на Висш медицински институт на базата на ПОБ с Решение № 44/08.04.1982 година. Така лечебното заведение  се превръща и в учебно  за подготовка на висши медицински кадри.Болницата се преименува в Първостепенна окръжна клинична болница .
От 1989-1999 година –в Обединена районна болница.
През 1992 година  започва строителството на Терапевтичния блок,който започва да функционира през 1993 година. В него  са базирани:
-Болнична аптека;
-Гастроентерологично отделение с нефрологичен сектор;
-Кардиологично отделение;
-Ендокринологично отделение;
-Интензивна терапия;
-Пулмологично отделение;
-Хематологично отделение;
-Неврологично отделение.
През 1998 година болницата се преименува в Обединена районна болница.
С ПМС 1/01.02.1994 година за преобразуване на държавните здравни заведения от ОРБ “ Проф. Д-р Ст. Киркович” 500 легла се пренасочват за създаване на Институтска  болница към ВМИ гр. Стара Загора.
Многопрофилна болница за активно лечение “ Проф. Д-р Ст. Киркович” –АД е правоприемник  на Обединена районна болница “ проф. Д-р Ст. Киркович” гр. Стара Загора като следствие на преобразуване на  последната в търговско дружество,съгласно разпоредбата  на чл. 101 ал.1 от ЗЛЗ и издадените на нея: Заповед  РД 19-24/ 31.08.2000 година на Министъра на  здравеопазването и  Решение на Старозагорски окръжен съд .Лечебното заведение е акционерно дружество с 51%  държавно участие и 49% участие на общините в област Стара Загора,разпределено пропорционално на населението им.
МБАЛ”Проф.Д-р Ст.Киркович”-АД гр. Стара Загора осъществява медицинска дейност в съответствие с действащото в Р България законодателство,подзаконовите нормативни актове .
МБАЛ”Проф.Д-р Ст.Киркович”-АД гр. Стара Загора обслужва територия от 4 900 кв.км. с общо население 3385 980 души.В областта се включват 11 общини- Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Опан, Мъглиж, Павел баня, Братя Даскалови, Раднево,Гълъбово, Гурково и Николаево.
През 2001 година на основание чл.88 ал.1 и 2 и чл. 89 от ЗЛЗ във връзка с  Наредба № 1/27.04.2000 г. за критериите, показателите и Методиката за акредитация на лечебните заведения за болнична помощ се извърши акредитация на МБАЛ”Проф.Д-р Ст.Киркович”-АД гр. Стара Загора в трите и степени институционална,блокова и за учебна дейност като на лечебното заведение със Заповед № РД 01-151/06.08.2001 година  е дадена оценка “ отлична” с“ пет звезди за три години”.
През 2006 година на основание Заповед № РД 01-638/10.11.2006 година на Министъра на здравеопазването се извърши акредитация – институциална и за обучение   на студенти и специализанти.Акредитационната оценката на лечебното заведение е “  отлична”  за пет години.
През 2006 година на МБАЛ”Проф.Д-р Ст.Киркович”-АД гр. Стара Загора е присъден Сертификат № Q 061001 EN  ISO 9001: 2000  за внедрена и прилагана Система за управление на качеството в нейната многостранна дейност и Сертификат № Q 061001 BSI-OHSAS 18001:1999 за внедрена и прилагана Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
Лечебното заведение работи по Договор с РЗОК по максимален брой клинични пътеки.
МБАЛ”Проф.Д-р Ст.Киркович”-АД гр. Стара Загора разполага с базови и кадрови възможности за да  изпълни изискванията  за добра лечебна практика за диагностика и лечение на пациентите с  професионалност и готовност.Непрекъснато се обновява медицинската апаратура и техника.
В годините на своето  Второ столетие болница МБАЛ”Проф.Д-р Ст.Киркович”-АД гр. Стара Загора  си остава стожер на здравеопазването в Област Стара Загора,чиито колектив с достойнство и удовлетворение  може да отговори на всички изисквания  и превратности и да каже” Ние даваме и ще даваме всичко от себе си за здравето на населението на нашата област и извън нейните предели”.ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА СТАРОЗАГОРСКАТА БОЛНИЦА1900-1951 Г-  ПЪРВОСТЕПЕННА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА
1951-1965 Г.-ОКРЪЖНА  БОЛНИЦА
1965-1967Г.-ЕДИННА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА
1967-1983 Г.-ПЪРВОСТЕПЕННА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА
1983-1987 Г.-ПЪРВОСТЕПЕННА ОКРЪЖНА  КЛИНИЧНА БОЛНИЦА
1987-1989 Г.-ПЪРВОСТЕПЕННА ОБЩИНСКА КЛИНИЧНА  БОЛНИЦА
1989-1999 Г.-ОБЕДИНЕНА  РАЙОННА БОЛНИЦА
1999-2000 Г.-РАЙОННА БОЛНИЦА
2000-            – МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕУПРАВИТЕЛИ,ГЛАВНИ ЛЕКАРИ, ДИРЕКТОРИ  -1883-2011 Г.
Д-Р ТОДОР ИВАНОВ  СТОЯНОВИЧ  – 1883-1886 Г.
Д-Р А. ДИАМАНДИЕВ-                            1888-1892 Г.
Д-Р МИХАИЛ КОДЖАБАШЕВ               1893-1894 Г.
Д-Р  КИРИЛ  ВАЗОВ                                 1894 – 1902 Г.
Д-Р СТЕФАН  ДРАГНЕВ                          1902-1903 Г.
Д-Р ДЕЧЕВ                                                  1904-1906 Г.
Д-Р ВЛАДИМИР  ВИТАНОВ                   1906 -1909 Г.
Д-Р ТОДОР  НЕДКОВ                                1910-1911 Г.
Д-Р НИКОЛА ЕФЕНДЖИЕВ                    1911-
Д-Р МАРКО  КОСТОВ                               1911-1914 Г.
Д-Р Н. ВАСИЛЕВ                                        1914-1915 Г.
Д-Р КИРИЛ  ВАЗОВ                                   1916-1917 Г.
Д-Р ДЖАФЕР СЮЛЕЙМАНОВ                1917-1918 Г.
Д-Р СТЕФАН ДРАГНЕВ                            1919-1926 Г.
Д-Р ТАНЬО ТАНЕВ                                    1926 Г.
Д-Р ВЛАДИМИР  БОЧАРОВ                     1926-1928 Г.
Д-Р ИВАН  ВОДЕНИЧАРОВ                     1928-1934 Г.
Д-Р СИМЕОН БЕЛОПИТОВ                      1934-1939 Г.
Д-Р ТОДОР  ГЕОРГИЕВ                             1939-1942 Г.
Д-Р СТЕФАН  ДИМИТРОВ                        1942-1946 Г.
Д-Р ТОДОР  КИТИПОВ                             1946-1950 Г.
Д-Р ПЕТЪР ФУЧЕДЖИЕВ                        1950-1961 Г.
Д-Р МИНЧО  ДИМОВ                                1961-1976 Г.
Д-Р НИКОЛА  НЕНОВ                               1976-1991 Г.
Д-Р ДИМИТЪР ТРЕНЧЕВ                         1991-1992 Г.
Д-Р АНТОНИЯ  ВЪЛЕВА                          1992-1995 Г.
Д-Р ГЕОРГИ ЛИСИЧКОВ                          1995-1996 Г.
Д-Р ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ                               1996-1999 Г.
Д-Р КАТЯ  БЕКЯРОВА                                1999-2009 Г.
Д-Р НИКОЛАЙ КОЛЕВ                                2009 – До момента
Works with AZEXO page builder