Обществена поръчка

РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБЕКТ „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ“, И ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕКТ „РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ” В УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД ЗА ОБЕКТ „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
06.12.2019г. ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП
06.12.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПСИХИАТРИЯ СМР
06.12.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
06.12.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОП 1 – РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ
06.12.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОП 1 – РЕМОНТ НА ПОКРИВ
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СЕПЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СЕПЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СЕПЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СЕПЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
06.12.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОП 2
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А ОП 1 – РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А ОП 1 – РЕМОНТ НА ПОКРИВ
06.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А ОП 2
03.01.2020г. ПРОТОКОЛ 1
22.01.2020г. ДОГОВОР КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД
22.01.2020г. ДОГОВОР НОРДСТРОЙ ЕООД
Works with AZEXO page builder