Обществена поръчка

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА В УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - ПЪРВИ ЕТАП - ЧАСТИЧНО
Works with AZEXO page builder