Обществена поръчка

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ – ТЕЧЕН КИСЛОРОД, ЧРЕЗ МОНТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД
Works with AZEXO page builder