Нормативни документи

Вътрешни За Определяне На Приоритети При Плащане На Просрочени Задължения

Вътрешни Правила За Документооборот

Вътрешни Правила За Правата И Задълженията На Потребителите На Информационни Системи

Вътрешни Правила За Публикуване На Информационни Масиви

Вътрешни Правила За Сключване На Договори За Съвместна Дейност

Методика За Събиране На Вземанията

Политика За Мрежова Информационна Сигурност

Политика За Оповестяване На Информация

Стратегия За Управление На Риска

Стратегия За Управление На Риска Указания

Works with AZEXO page builder