КАРИЕРИ

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ 2022

Архив 2020    Архив 2019      Архив 2018     Архив 2017

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
до 10.04.2023 год

 
 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
до 10.04.2023 год

 
 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 20.02.2023 год. до 20.03.2023 год.

 

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 26.01.2023 год. до 26.02.2023 год.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 10.01.2023 год. до 02.03.2023 год.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от от 16.12.2022 год. до 16.01.2023 год

 

 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Виж/Затвори
от от 22.11.2022г. до 22.12.2022г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от от 12.11.2022г. до 12.12.2022г.

 

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от от 08.11.2022г. до 08.12.2022г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от от 02.11.2022г. до 02.12.2022г.

 

КОНКУРС ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Виж/Затвори
от от 01.11.2022г. до 01.12.2022г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от от 13.10.2022г. до 13.11.2022г.

 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК” ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Виж/Затвори
от от 20.09.2022г. до 20.10.2022г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от от 15.09.2022г. до 15.10.2022г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от от 17.08.2022 г. до 17.09.2022 г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от от 08.08.2022г. до 08.09.2022г.

 
 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ Виж/Затвори
от15.07.2022г до 15.08.2022г.

 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРС/НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ТРЗ/НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЗОП Виж/Затвори
от 01.07.2022г до 31.07.2022г…

 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ/ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 27.05.2022г до 27.08.2022г..

 

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 10.03.2022г. до 10.04.2022г.

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 10.02.2022 год. до 10.03.2022 год.

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 02.02.2022 год. до 02.03.2022год.

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 20.01.2022 год. до 20.02.2022год.

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 01.02.2022 год. до 03.03.2022год.

 

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 21.12.2021год. до 21.01.2022год.

 

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
17.11.2021 год. до 17.12.2021 год.

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
17.11.2021 год. до 17.12.2021 год.

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
17.11.2021 год. до 17.12.2021 год.

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.09.2021 до 24.10.2021 г.

 

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.09.2021 до 24.10.2021 г.

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.09.2021 до 24.10.2021 г.

 

КОНКУРС ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ЛАБОРАНТ НА КЛИНИКА / ОТДЕЛЕНИЕ / ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 31.07.2021 до 31.08.2021 г.

 

КОНКУРСИ ЗА НАЧАЛНИК КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 25.06.2021г до 25.09.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 09.06.2021г. до 09.07.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБА1/2015 С ОМЗ Виж/Затвори
от 26.03.2021г. до 26.04.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЧЛ.13 Виж/Затвори
от 16.03.2021г. до 16.04.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЧЛ.11 Виж/Затвори
от 16.03.2021г. до 16.04.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, АКУШЕРКА, ЛАБОРАНТ НА КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 05.02.2021г. до 05.05.2021г.

 

КОНКУРСИ ЗА НАЧАЛНИК КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 22.01.2021 до 22.04.2021

 

КОНКУРСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 07.01.2021 до 15.03.2021

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 06.01.2021 до 06.02.2021

Works with AZEXO page builder