Обществена поръчка

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА ЧЕТИРИ КЛИНИКИ НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА
15.05.2020г. ОБЯВА ДО АОП
15.05.2020г. РЕШЕНИЕ ДО АОП
15.05.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
15.05.2020г. ТЕНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СЪДОВА ХИРУРГИЯ
15.05.2020г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НЕВРОХИРУРГИЯ
15.05.2020г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА
15.05.2020г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
15.05.2020г. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ №3А
15.05.2020г. еЕЕДОП
15.05.2020г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
15.05.2020г. ДОГОВОР
18.05.2020г. РЕШЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДО АОП
18.05.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
18.05.2020г. ТЕНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СЪДОВА ХИРУРГИЯ
18.05.2020г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НЕВРОХИРУРГИЯ
18.05.2020г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА
18.05.2020г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
18.05.2020г. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ №3А
18.05.2020г. еЕЕДОП
18.05.2020г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
18.05.2020г. ДОГОВОР
16.06.2020г. ПРОТОКОЛ 1
23.06.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА
07.07.2020г. ПРОТОКОЛ 2
07.07.2020г. ПРОТОКОЛ 3
07.07.2020г. ДОКЛАД
07.07.2020г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
17.08.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ДО АОП
17.08.2020г. ДОГОВОР С КНД КОНСУЛТ
07.04.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПРОРЪЧКА
Works with AZEXO page builder