За нас

kirkovichМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович” АД е открита през 1883 г. с 15 легла. В тревожените след Съединението на България години (1886 -1888 г.) болницата е предадена на войската.

Като Гражданска болница започва да функционира през 1888 г. с предвидени 50 легла, но реално разкрити 21, поради липса на помещения. До 1888 г. болницата е общинска, след което е регистрирана като държавна. През 1906 г. – има 80 легла и 14 души болничен персонал, от които двама лекари. През 1907 г. започва строеж на нова сграда на болницата, в която тя е пребазирана през 1912 г. В своето развитие от създаването си болницата преминава през “Първостепенна държавна болница” – 1951 г., “Окръжна болница” – 1951-1965 г., когато съществуващата Градска болница и Окръжна болница се обединяват в “Единна окръжна болница”. В нея работят 935 души персонал.

През 1970 г, започва строителството на Хирургичен Корпус, а през 1977 г. е разкрит Център за хемодиализа

Болницата прераства в Първостепенна Окръжна Клинична болница и приема името “Проф. д-р Стоян Киркович” във връзка с честването на 100-годишнината й през 1983 г. и е база на ВМИ Ст. Загора. До 1999 г. съществува като “Обединена районна болница”. Със Заповед РД 24/ 31.08.2000 г. на МЗ Районна болница е преобразувана в Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р Стоян Киркович” АД с 1211 души персонал, от които 241 висш персонал, 546 полувисш медицински персонал и 424 младши.

Лечебното заведение обслужва населението на Старозагорска област равняващо се на около 382 000 и структурирано в 11 общини: Стара Загора, Казанлък,Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Опан, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево и Братя Даскалови, а по – редица специалности – неонатология, детска хирургия детска ортопедия, инфекциозни и детски инфекциозни болести,неврохирургия и кардиология е и с междуобластно значение.

Извършва диагностика и лечение на остри и хронично изострени заболявания, травми, спешни и планови оперативни интервенции по следните медицински специалности:

• вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, неврохирургия, урология, анестезиология и интензивно лечение, очни болести, УНГ болести, инфекциозни болести, хемодиализа, физикална терапия и рехабилитация, родилна помощ.

Разполага с модерно обзаведени, извършващи пълен набор изследвания- Клинични, микробиологични и патохистологични.

Изследвания в областта на образната диагностика:

• Конвенционална рентгенография,интервенционална кардиология, Компютърна томография, ултразвукова образна диагностика. Приема за изследвания и лечение пациенти съгласно нормативните изисквания.

През 2006 година болницата получи акредитационна оценка “ОТЛИЧЕН” за цялостна дейност на лечебното заведение, както и за възможностите, за обучение на студенти и специалисти.

Works with AZEXO page builder