Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА МИЯЛНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННА МАШИНА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Works with AZEXO page builder