Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД

ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД

28.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО АОП
28.10.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ ДО АОП
30.10.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
30.10.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
30.10.2019г. еЕЕДОП
30.10.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
30.10.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
30.10.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
10.12.2019г. ПРОТОКОЛ 1
27.01.2020г. ПРОТОКОЛ 2
27.01.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
19.02.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ
24.03.2020г. ПРОТОКОЛ 3
24.03.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
24.03.2020г. ПРОТОКОЛ 4
24.03.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 4
24.03.2020г. ДОКЛАД
24.03.2020г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
29.04.2020г. ВТОРО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
13.05.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО АOP
13.05.2020г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
13.05.2020г. ТРЕТО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
19.05.2020г. ДОГОВОР Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
19.05.2020г. ДОГОВОР ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
19.05.2020г. ДОГОВОР ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
19.05.2020г. ДОГОВОР Ка-М Медикъл ЕООД
19.05.2020г. ДОГОВОР МЕДИКАРД ЕООД
19.05.2020г. ДОГОВОР МЕДИЛОН ЕООД
19.05.2020г. ДОГОВОР МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
19.05.2020г. ДОГОВОР СОФАРМА ТРЕЙДИНГАД
28.05.2020г. ЧЕТВЪРТО РЕШЕНИЕ
02.06.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР – 2 ДО АОП
02.06.2020г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
02.06.2020г. ДОГОВОР СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
09.06.2020г. 3-ТО ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
Works with AZEXO page builder