Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ И КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ КЪМ УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, ГР.СТАРА ЗАГОРА

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ И КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ КЪМ УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ”АД, ГР.СТАРА ЗАГОРА

28.10.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО АОП
28.10.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ ДО АОП
29.10.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
29.10.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
29.10.2019г. еЕЕДОП
29.10.2019г. ОБРАЗЦИ
29.10.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
29.10.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
13.12.2019г. ПРОТОКОЛ 1
27.01.2020г. ПРОТОКОЛ 2
27.01.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
19.02.2020г. ПРОТОКОЛ 3
19.02.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
19.02.2020г. ДОКЛАД
19.02.2020г. РЕШЕНИЕ
18.03.2020г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ
01.04.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО АОП
01.04.2020г. ДОГОВОР Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
01.04.2020г. ДОГОВОР КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
01.04.2020г. ДОГОВОР КУАНТУМ МЕДИКЪЛ ООД
01.04.2020г. ДОГОВОР МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД
01.04.2020г. ДОГОВОР МЕДИСОФТИС ЕООД
01.04.2020г. ДОГОВОР МЕДИХЕЛЛ ЕООД
01.04.2020г. ДОГОВОР МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
01.04.2020г. ДОГОВОР КА-М МЕДИКЪЛ ЕООД
Works with AZEXO page builder