Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НА ПАЦИЕНТИ С ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД” ГР. СТАРА ЗАГОРА
02.12.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО АОП
02.12.2019г. РЕШЕНИЕ ДО АОП
02.12.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
02.12.2019г. еЕЕДОП
02.12.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
02.12.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
02.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ №2А
02.12.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ №3А
18.06.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
22.07.2020г. ИСКАНЕ ЗА ОБОСНОВКА ПО ЧЛ. 72, АЛ.1
23.07.2020г. КОРЕКЦИЯ НА ИСКАНЕ
18.08.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ
09.09.2020г. ПРОТОКОЛ 1
09.09.2020г. ПРОТОКОЛ 2
09.09.2020г. ПРОТОКОЛ 3
09.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
09.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
09.09.2020г. ДОКЛАД
09.09.2020г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
09.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
25.09.2020г. ВТОРО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
25.09.2020г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ ДО АОП
12.10.2020г. ТРЕТО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
23.10.2020г. ВТОРО ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
30.10.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
04.11.2020г. ДОГОВОР Б. БРАУН МЕДИКАЛ ООД
04.11.2020г. ДОГОВОР БУЛМАР МЛ ООД
04.11.2020г. ДОГОВОР ДАНСОН БГ ООД
04.11.2020г. ДОГОВОР МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕАД
04.11.2020г. ДОГОВОР МЕДЕКС ООД
04.11.2020г. ДОГОВОР МЕДОФАРМА ЕООД
04.11.2020г. ДОГОВОР ПРОФАРМАЦИЯ ЕООД
04.11.2020г. ДОГОВОР ТЪРГОВСКА ЛИГА АД
04.11.2020г. ДОГОВОР ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
04.11.2020г. ДОГОВОР СОФАРМА АД
05.11.2020г. ТРЕТО ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
12.11.2020г. ЧЕТВЪРТО РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
17.11.2020г. ВТОРО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО АОП
Works with AZEXO page builder