Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, КЛИНИКА ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” АД, ГР.СТАРА ЗАГОРА
05.11.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
05.11.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
05.11.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
05.11.2019г. еЕЕДОП
05.11.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
05.11.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
05.11.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ №2А
05.11.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ №3А
11.11.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
11.11.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
11.11.2019г. еЕЕДОП
11.11.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
11.11.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
11.11.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ №2А
11.11.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ №3А
27.01.2020г. ПРОТОКОЛ 1
28.01.2020г. ПРОТОКОЛ 2
20.03.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
31.03.2020г. ПРОТОКОЛ 3
31.03.2020г. ПРОТОКОЛ 4
31.03.2020г. ПРОТОКОЛ 5
31.03.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 5
02.04.2020г. ПРОТОКОЛ 6
02.04.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 6
08.04.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИИ
16.04.2020г. ПРОТОКОЛ 7
16.04.2020г. ПРОТОКОЛ 8
16.04.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 8
16.04.2020г. ДОКЛАД
16.04.2020г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
16.04.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
03.06.2020г. ВТОРО РЕШЕНИЕ
03.06.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО АОП-ЛАБ4
08.06.2020г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП – ЛАБ. РЕАКТИВИ
08.06.2020г. ДОГОВОР ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД
08.06.2020г. ДОГОВОР МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ЕООД
08.06.2020г. ДОГОВОР ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД
08.06.2020г. ДОГОВОР ТОП ДИАГНОСТИКА ООД
08.06.2020г. ДОГОВОР АКВАХИМ
08.06.2020г. ДОГОВОР ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
08.06.2020г. ДОГОВОР НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ
08.06.2020г. ДОГОВОР РИДАКОМ ЕООД
08.06.2020г. ДОГОВОР ХРОНО ООД
22.06.2020г. ВТОРО ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
Works with AZEXO page builder