Обществена поръчка

08.11.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
08.11.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
08.11.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ АПАРАТИ – АОП
08.11.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ АПАРАТИ
08.11.2018г. ДОГОВОР АПАРАТИ
08.11.2018г. еЕЕДОП
08.11.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
08.11.2018г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА
08.11.2018г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ВОДООЧИСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
08.11.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ №2А АПАРАТИ за ХЕМОДИАЛИЗА
08.11.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ №2А ВОДООЧИСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
16.11.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
16.11.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
16.11.2018г. ДОГОВОР
16.11.2018г. НОВ ЕЕДОП
16.11.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
16.11.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 АПАРАТИ за ХЕМОДИАЛИЗА
16.11.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ВОДООЧИСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
16.11.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А АПАРАТИ за ХЕМОДИАЛИЗА
16.11.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А ВОДООЧИСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
06.12.2018г. ПРОТОКОЛ 1
06.12.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
13.12.2018г. ПРОТОКОЛ 2
13.12.2018г. ДОКЛАД
13.12.2018г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
03.01.2019г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ДО АОП
29.01.2019г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ДО АОП
29.01.2019г. ДОГОВОР С ЕТ ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА
Works with AZEXO page builder