Обществена поръчка

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ И КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ КЪМ УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД
Works with AZEXO page builder