По договор с НОЗОК

№ на КП Име на клиничната пътека
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 Субарахноиден кръвоизлив
5 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
6 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
7 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
8 Диабетна полиневропатия
9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни. микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години – без турберкулозен менингоенцефалит
11 Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
12 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0—18 г.), засягащи ЦНС
13 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
14 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) спродължителна апаратна вентилация
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
16 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
17 Мултиплена склероза
18 Епилепсия и епилептични пристъпи
19 Епилептичен статус
21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
25 Паркинсонова болест
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност при лица над 18 години
29 Болест на Крон и улцерозен колит
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
36 Хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години
37 Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
39 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години
40 Постоянна електрокардио-стимулация при лица над 1 8 години
45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
46 Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47 Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване при лица над 18 години
49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение при лица над 18 години
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевания на ST сегмент с фибринолитик
51 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение при лица над 1 8 години
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация при лица над 18 години
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация при лица над 18 години
54 Инфекциозен ендокардит при лица над 18 години
55 Заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години
56 Ритъмни и проводни нарушения при лица над 18 години
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
63 Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—новооткрити, при лица под 18 години
64 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица над 18 години
66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
67 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 1 8 години
68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 1 8 години
69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2, М0-1
72 Трансуретрална простатектомия
73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение
77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
78 Оперативни процедури върху мъжка полова система
79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
82 Реконструктивни операции в урологията
83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
87 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
88 Радикална простатектомия
89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
90 Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 1 8 години
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 1 8 години
98 Бронхоскопски процедури—диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
99 Декомпепсирана хронична дихател на недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103 Бронхиолит при лица под 1 8-годишна възраст
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
105 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
106 Заболявания на щитовидната жлеза при лица над 1 8 години
108 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 1 8 години
110 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
112 Метаболитни нарушения при лица над 18 години
114 Глухота—диагностика и консервативно лечение при лица над 18 години
115 Глухота—диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години
116 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
118 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица над 1 8 години
119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица под 18 години
120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане
124 Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия
127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
128 Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
131 Екстракапсуларна екстракция при катаракта
132 Факоемулсификация
133 Хирургично лечение на глаукома
135 Операции на придатъците на окото
136 Други операции на очната ябълка
138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми – без код Н53.0 – Амблиопия и процедура *95.35 – ортоптично трениране
139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
143 Интензивни (рижи при бременност с реализиран риск
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
145 Нерадикално отстраняване на матката
146 Радикално отстраняване на женски полови органи
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148 Оперативни процедури за задържане на бременност
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
153 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация
154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над I 8 години
157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 1 8 години
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
164 Оперативни процедури върху апендикс
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 Конвенционална холецистектомия
170 Лапароскопска холецистектомия
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
172 Оперативни процедури върху черен дроб
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
177 Оперативни процедури върху далака при лица под 1 8 години
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, МО
180 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
181 Оперативно лечение при остър перитонит
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани—хирургично лечение
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания
187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
189 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
194 Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност – за лечение само на остра венозна недостатъчност
198 Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение
199 Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение
200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) -без процедури с МКБ код *39.72 и *39.79
201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
203 Хирургично лечение при травма на главата
204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)— оперативно лечение
205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
212 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
214 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
224 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
225 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 1 8 години
230 Остър вирусен хепатит А и Е
231 Остър вирусен хепатит В, С и D
233 Покривни инфекции
234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения
235 Вирусни хеморагични трески
236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
251 Левкемии при лица над 18 години
252 Лимфоми при лица над 18 години
253 Хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години
268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
273 Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения – при пациенти на възраст до 28-я ден от раждането
274 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии – при пациенти на възраст до 28-я ден от раждането
275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа стенен на тежест
276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен иа тежест
277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото
278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото
279 Грижи за здраво новородено дете
280 Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 % от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
285 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
295 Фалоидно гъбно отравяне
Works with AZEXO page builder