• УМБАЛ
  • Политика по управление на УМБАЛ “Проф д-р Ст. Киркович” АД
  • Списък на кабинетите
  • Администрация
  • Българската коледа
  • УМБАЛ

  • Политика по управление на УМБАЛ “Проф д-р Ст. Киркович” АД

  • Списък на кабинетите

  • Администрация

  • Българската коледа

 

Изказваме своята искрена благодарност на всички дарители. Помощта Ви е изключително навременна в настоящия труден момент!

Инвесmбанk I Ад :  Сметка за дарения

Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на Наредба No13 от 2009 г. на Българска Народна Банка за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове, на клиента са разкрити следните БАНКОВИ СМЕТКИ:
Негеbу, we inform you that in accordance with Ordinance No. 13 of 16 July 2009 on the Application of lnternational Bank Account Numbers and Bank Codes, the following BANK ACCOUNTS of the client аге opened:

BIC IBAN Име на сметката/клиента Name
IORTBGSF BG 17IORT73761040073000 УМБАЛ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД

УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович” АД е открита през 1883 г. с 15 легла. В тревожените след Съединението на България години (1886 -1888 г.)  болницата е предадена на войската.

Като Гражданска болница започва да функционира през 1888 г. с предвидени 50 легла, но реално разкрити 21, поради липса на помещения. До 1888 г. болницата е общинска, след което е регистрирана като държавна. През 1906 г. – има 80 легла и 14 души болничен персонал, от които двама лекари. През 1907 г. започва строеж на нова сграда на болницата, в която тя е пребазирана през 1912 г. В своето развитие от създаването си болницата преминава през “Първостепенна държавна болница” – 1951 г., “Окръжна болница” – 1951-1965 г., когато съществуващата Градска болница и Окръжна болница се обединяват в “Единна окръжна болница”. В нея работят 935 души персонал.

През 2016 година болницата получи акредитационна оценка “ОТЛИЧЕН” за цялостна дейност на лечебното заведение, както и за възможностите, за обучение на студенти и специалисти.

Клиники и Отделения

Works with AZEXO page builder