All posts in COVID-19

PCR за COVID-19

От 14.07.2020г. платени тестове за PCR за COVID-19 ще се вземат по желание след предварително записване :

Запазване на час :

Телефон за връзка : 0884303482

Понеделник: 8:00ч. до 16:30ч.

Вторник: 8:00ч. до 16:30ч.

Сряда: 8:00ч. до 16:30ч.

Четвъртък: 8:00ч. до 16:30ч.

Петък: 8:00ч. до 16:30ч.

Събота: Почивен ден.

Неделя: Почивен ден.

Book an appointment :

Contact phone : 0884303482

Monday: 08:00 until 16:30

Tuesday: 8:00 until 16:30

Wednesday: 8:00 until 16:30

Thursday: 8:00 until 16:30

Friday: 08:00 until 16:30

Saturday: Day off.

Sunday: Day off.

 
Изследванията ще се провеждат от понеделник до петък от 8:00ч. до 10:30ч. в кабинет №2 на ДКБ на УМБАЛ “Проф. Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора. При посещение в кабинета, желаещите следва да имат лични предпазни средства (Маски), трябва да представят Лична Карта, да попълнят декларация за обработка на лични данни и да представят копие от фактурата за заплатеното изследване. Заплащането ще се извършва на касата на лечебното заведение ПРЕДИ вземане на материал за PCR изследване.
При посещение на касата, всеки следва да заяви код на изследването : DMV000002.
За да се спазват запазените часове, молим всички желаещи да извършат плащането на каса 15-30 мин. преди посещението в кабинета. 
 
Цената на PCR теста за COVID-19 е : 110лв.
Резултатите от изследването ще бъдат предоставени на следващият работен ден на Български език и по желание и на Английски език от деловодството на УМБАЛ след 10:00ч.

 

 

The tests will be conducted from Monday to Friday from 8:00am until 10:30am in room №2 of DKB of UMHAT”Prof. Stoyan Kirkovich” AD, Stara Zagora. When visiting the hospital, those interested should have personal protective equipment (Masks), must present Personal ID Card, fill out a declaration for processing personal data and provide a copy of the invoice for the paid examination. Payment will be made at the cash desk of the hospital BEFORE the material for PCR is taken.
When visiting the cash register, everyone should give the test code : DMV000002.
To comply with the reserved hours, we ask everyone to make payments to fund 15-30 min. Before visiting the room №2 of DKB.
 
The price of the PCR test for COVID-19 is: 110 BGN.
The results of the test will be provided on the next working day written on Bulgarian and English if requested  at the administration of UMHAT “Prof. Stoyan Kirkovich” AD, Stara Zagora after 10:00am.

 

More

Бърз тест COVID-19

Имате ли симптоми ?

Препоръчваме ви да попълните нашата анкета ТУК за да разберете нуждаете ли се от тази услуга.

Бързите тестове за COVID-19 ще бъдат налични от 30.03.2020г.

Плаща се на регистратура

Тестовете се провеждат в Клиника по Инфекциозни Болести, всеки делничен ден от 9:30ч. до 13:30ч.

Цена: 30 лева.

Запазване на час :

Телефон за връзка : 0884303482

Понеделник: 8:00ч. до 16:30ч.

Вторник: 8:00ч. до 16:30ч.

Сряда: 8:00ч. до 16:30ч.

Четвъртък: 8:00ч. до 16:30ч.

Петък: 8:00ч. до 16:30ч.

Събота: Почивен ден.

Неделя: 13:00ч. до 16:30ч.

Прегледите ще се извършват съгласно Заповед № РД-10- 316 /27.02.2020г.

More
Works with AZEXO page builder