All posts in Телк 1 Списъци

Телк 1 – 08.04.2020 – Деца

ИМЕ ПРЕЗИМЕ Вх. № ДАТА ЧАС върнати за нови изследвания
ВАНЕСА ВАЛЕНТИНОВА 08.04.20 Г 8.15
МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВ 08.04.20 Г 8,30 Ч
КЯЗИМ ИЛИЕВ 4772/11.19 Г 08.04.20 Г 8,45 ч
АЛЕКСИА КИРИЛОВА 4926/11.19 Г 08.04.20 Г 9,00 ч
ЗИНА СТОЯНОВА 5314/12.19 Г 08.04.20 Г 9,15 ч
МАРИЯ ИВАНОВА 5340/12.19 Г 08.04.20 Г 9,30 ч
АТАНАС ГИТОВ 5243/12.19 Г 08.04.20 Г 9,45 ч
РОСТИСЛАВ ПЕТКОВ 5075/12.19 Г 08.04.20 Г 10,30 ч
ДЕНИС СТОЯНОВ 5156/12.19 Г 08.04.20 Г 10,45 ч
ВАСИЛ ЮЛИЯНОВ 4970/11.19 Г 08.04.20 Г 8,20 ч
ПЕНКА СЕРГЕЕВА 296/01.20 Г 08.04.20 Г 8,30 ч
МИХАЕЛА МИНЧЕВА 145/01.20 Г 08.04.20 Г 8,40 ч
СТЕФАНИ ДИМИТРОВА 161/01.20 Г 08.04.20 Г 8,50 ч
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ 235/01.20 Г 08.04.20 Г 9,00 ч
БОРИС ИВОВ 205/01.20 Г 08.04.20 Г 9,10 ч
НИКОЛАЙ РУСЕНОВ 447/01.20 Г 08.04.20 Г 9,20 ч
ВЕСА СТОЯНОВА НЕЛК 08.04.20 Г 9,30 ч
НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА 3243/09.18 Г 08.04.20 Г 9,40 ч 12.06.19; 11.12.19 Г
ТОТКА ГЕРГИНОВА 3721/09.19 Г 08.04.20 Г 10,20 ч 15.01.20 Г
МОНИКА ИЛЧЕВА 4461/10.19Г 08.04.20 Г 10,30 ч 11.12.19 Г
ДИМАН АЛЕКСАНДРОВ 485/02.20 Г 08.04.20 Г 10,45 ч
МАРИН ДИМИТРОВ 364/01.20 Г 08.04.20 Г 8,25 ч
ХРИСТИЯН ГОШЕВ 493/02.20 Г 08.04.20 Г 8,40 ч
ТУНДЖАЙ ИДРИЗОВ 290/01.20 Г 08.04.20 Г 8,50 Ч
ДАЯНА ЙОРДАНОВА 4778/11.19 Г 08.04.20 Г 9,10 ч 12.02.20 Г
08.04.20 Г 9,25 ч
08.04.20 Г 9,40 ч
08.04.20 Г 9,55 ч
08.04.20 Г 10,00 ч
More

Телк 1 – 11.03.2020 – Деца

ИМЕ ПРЕЗИМЕ Вх. № ДАТА ЧАС върнати за нови изследвания
Георги Софиев 11.03.20 г 8.15
Хавин нури 11.03.20 г 8,30 Ч
Божидар Айшев 11.03.20 г 8,45 ч
АСЕН САШЕВ 160/14.01.20 11.03.20 г 9,00 ч
ДЕСИСЛАВА МИНКОВА 5015/.12.20 11.03.20 г 9,15 ч
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 5129/12.19Г 11.03.20 г 9,30 ч
КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ 5356/12.19 Г 11.03.20 г 9,45 ч
ДАРИЯ ХРИСТОВА 5247812.19 г 11.03.20 г 10,30 ч
КАМЕН ЖИВКОВ 5351/12.19 Г 11.03.20 г 10,45 ч
РОСТИСЛАВ ГАЛИНОВ 94/01.20 Г 11.03.20 г 8,20 ч
ПОЛИНА ВИДКОВА 195/01.20 Г 11.03.20 г 8,30 ч
ФАТМА МУСТАФОВА 199/ 01.20 Г 11.03.20 г 8,40 ч
НАЗЛЪ МУСТАФОВА 198/01.20 Г 11.03.20 г 8,50 ч
ИЛИЯН ИЛИЕВ 311/01.20 Г 11.03.20 г 9,00 ч
КРИСТИЯН ТОДОРОВ 4317/10.19 Г 11.03.20 г 9,10 ч
КАПКА ДИМИТРОВА 4411/10.19 Г 11.03.20 г 9,20 ч
РАДИ ИВАНОВ 4019/10.19 Г 11.03.20 г 9,30 ч
НАЙДЕН ПЕНКОВ 4490/10.19 Г 11.03.20 г 9,40 ч
АЛЕКСАНДРИНА АТАНАСОВА 4546/11.19 Г 11.03.20 г 10,20 ч
СТАНИСЛАВА ИЛИАНОВА 4472/10.19 Г 11.03.20 г 10,30 ч
ДОБРОМИРА ИЛИАНОВА, 4473/10.19 Г 11.03.20 г 10,45 ч
ИСМЕТ ДИМИТРОВ 4644/11.19 Г 11.03.20 г 8,25 ч
СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ 4751/11.19 Г 11.03.20 г 8,40 ч
ТЕОДОСИ ПАРУШЕВ 2570/06.19 Г 11.03.20 г 8,50 Ч от 13.11.19 г
ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ 1978/ 05.19 Г 11.03.20 г 9,10 ч ОТ 09.10.19 Г – на лечение в С-я
ПРЕСИЯНА ДИМИТРОВА 2613/06-19 Г 11.03.20 г 9,25 ч ОТ 12.02.19 Г
ПРЕСЛАВА ДАНАИЛОВА 2089/05.19 Г 11.03.20 г 9,40 ч ОТ 09.10.19 Г
ЕМА ИВАЙЛОВА 1434/04.19 Г 11.03.20 г 9,55 ч ОТ 10.07.19 Г; 18.09.19 Г
ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА 685/02.19 Г 11.03.20 Г 10,00 ч от 12.06.19 г
More

Телк 1 – 09.03.20 – Част 2

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АНТОН СТАЙКОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.894 4/03/2020
АТАНАС ПЕТКОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.809 26/02/2020
БОЖАНА СИМЕОНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.886 2/03/2020
ВАСИЛ ИВАНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.889 2/03/2020 12.03.20 г по док.
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.876 2/03/2020
ДИМИТРИН СИМЕОНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.905 4/03/2020
ДИМИТЪР СТРАТИЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.910 4/03/2020
МАРИЙКА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.879 2/03/2020
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВХ.№ СЗ -ВХ.875 2/03/2020
НЕЛИ СТОЯНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.908 4/03/2020
ПЕТЯ ДИМОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.903 4/03/2020 12.03.20 г по док.
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.874 2/03/2020
РАДКА ГЕНЧЕВА ВХ.№ СЗ -ВХ.887 2/03/2020
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.901 4/03/2020 12.03.20 г по док.
СТОЯН РАДОСТИНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.902 4/03/2020
ТАНЯ ПЕТРОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.872 2/03/2020 25.03.2020 9,50 ч
ТОНЯ ГОСПОДИНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.888 2/03/2020 12.03.20 г по док.
ФИЛИП НИКОЛАЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.906 4/03/2020
More

Телк 1 – 09.03.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.754 24/02/2020
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.810 26/02/2020
АНГЕЛ МИТКОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.762 24/02/2020
АТАНАС АНГЕЛОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.761 24/02/2020
ВАСИЛ ХРИСТОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.795 25/02/2020
ГРОЗДАН ТОДОРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.763 24/02/2020
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.776 25/02/2020
ДИНЬО ИВАНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.777 25/02/2020
ДОРА ТОДОРОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.766 24/02/2020
ДОЧО ДИМОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.787 25/02/2020
ЕВГЕНИ МАНОЛОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.326 26/02/2020
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.792 25/02/2020
ЗАПРЯН СТОЯНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.799 26/02/2020
ЗВЕЗДЕЛИН НИКОЛАЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.781 25/02/2020
ИВАН АНГЕЛОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.764 24/02/2020
ИВАН ПЕТКОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.791 25/02/2020
ИВЕЛИН РУСЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.324 26/02/2020
КРЪСТИНА МАРИНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.760 24/02/2020
МАРИЯ ДИНКОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.770 24/02/2020
МАРИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.811 26/02/2020
МАРТИН ТОНЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.768 24/02/2020
МИТКО ВЛАДИМИРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.774 25/02/2020
НАНКА ГИНЕВА ВХ.№ СЗ -ВХ.794 25/02/2020
НЕНО СТОЯНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.759 24/02/2020
ПЕНКА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.808 26/02/2020
ПЕНЬО СТОЙЧЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.782 25/02/2020
ПЕТКО ГАНЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.325 26/02/2020
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.788 25/02/2020
ПЕТЬО ДИМИТРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.775 25/02/2020
РОСИЦА ДИМИТРОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.1996 6/11/2019
СТОЯН ЙОРДАНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.757 24/02/2020
СТОЯН КОСЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.814 26/02/2020
ТОТКА ГОСПОДИНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.786 25/02/2020
ХРИСТИНА МИНЧЕВА ВХ.№ СЗ -ВХ.804 26/02/2020
ХРИСТО МАРИЯНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.790 25/02/2020
ЦВЕТА НИКОЛОВА РАЙКОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.820 27/02/2020
More

Телк 1 – 05.03.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АМИР АЛЕЙДИНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.847 27/02/2020
АНА ХРИСТОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.868 2/03/2020
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.828 27/02/2020
АТАНАС ИВАНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.871 2/03/2020 27.03.20 г 9,15 ч
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.860 28/02/2020
ДИЛЯН РУСЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.843 27/02/2020 27.03.20 г 8,30 ч
ДИМИТЪР НЕДЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.863 28/02/2020 12.03.20 г по док.
ДИМЧО БОНЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.842 27/02/2020
ДИНКО ИВАНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.873 2/03/2020 16.03.20 г 9,15 ч
ДОЙЧО КОЛЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.833 27/02/2020
ЕРМЕНКО ВЕНЕЛИНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.857 28/02/2020
ЕРХАН МАХМУД ВХ.№ СЗ -ВХ.697 18/02/2020
ЖЕКО ТРОЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.834 27/02/2020 13.03.20 г 9,00 ч
ИВАНКА ПАВЛОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.849 28/02/2020
ИВАНКА ДАНКОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.825 27/02/2020
ИЛИЯ СТАНИСЛАВОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.853 28/02/2020
ИПЕК ОСМАН ВХ.№ СЗ -ВХ.827 27/02/2020
ИЦКО СЛАВОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.335 28/02/2020 30.03.20 г 9,00 ч
КРЪСТИНА КОЛЕВА ВХ.№ СЗ -ВХ.850 28/02/2020
МИТЮ ГРУДЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.824 27/02/2020
НАДЕЖДА СТОЙЧЕВА ВХ.№ СЗ -ВХ.835 27/02/2020
НИКОЛАЙ МИТКОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.823 27/02/2020
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.848 28/02/2020 27.03.20 г 9,40 ч
ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.823 27/02/2020
ПЪРВАН ТОДОРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.867 2/03/2020
РУМЕН ПЕТРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.832 27/02/2020 12.03.20 г по док.
СТЕФКА КЪНЧЕВА ВХ.№ СЗ -ВХ.840 27/02/2020
ТОДОР ТОНЧЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.5117 9/12/2019
ФИЛИП ЗЛАТКОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.837 27/02/2020
More

Телк 1 – 28.02.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.754 24/02/2020
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.810 26/02/2020 12.03.20 г по док.
АНГЕЛ МИТКОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.762 24/02/2020
АТАНАС АНГЕЛОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.761 24/02/2020
ВАСИЛ ХРИСТОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.795 25/02/2020
ГРОЗДАН ТОДОРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.763 24/02/2020
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.776 25/02/2020
ДИНЬО ИВАНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.777 25/02/2020
ДОРА ТОДОРОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.766 24/02/2020
ДОЧО ДИМОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.787 25/02/2020
ЕВГЕНИ МАНОЛОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.326 26/02/2020
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.792 25/02/2020 12.03.20 г по док.
ЗАПРЯН СТОЯНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.799 26/02/2020 12.03.20 г по док.
ЗВЕЗДЕЛИН НИКОЛАЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.781 25/02/2020
ИВАН АНГЕЛОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.764 24/02/2020 26.03.20 г по док.
ИВАН ПЕТКОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.791 25/02/2020 26.03.20 г по док.
ИВЕЛИН РУСЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.324 26/02/2020
КРЪСТИНА МАРИНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.760 24/02/2020 12.03.20 г по док.
МАРИЯ ДИНКОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.770 24/02/2020 12.03.20 г по док.
МАРИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.811 26/02/2020 12.03.20 г по док.
МАРТИН ТОНЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.768 24/02/2020
МИТКО ВАЛДИМИРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.774 25/02/2020
НАНКА ГИНЕВА ВХ.№ СЗ -ВХ.794 25/02/2020
НЕНО СТОЯНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.759 24/02/2020
ПЕНКА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.808 26/02/2020
ПЕНЬО СТОЙЧЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.782 25/02/2020
ПЕТКО ГАНЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.325 26/02/2020
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.788 25/02/2020
ПЕТЬО ДИМИТРОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.775 25/02/2020
РОСИЦА ДИМИТРОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.1996 6/11/2019
СТОЯН ЙОРДАНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.757 24/02/2020
СТОЯН КОСЕВ ВХ.№ СЗ -ВХ.814 26/02/2020
ТОТКА ГОСПОДИНОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.786 25/02/2020
ХРИСТИНА МИНЧЕВА ВХ.№ СЗ -ВХ.804 26/02/2020 12.03.20 г по док.
ХРИСТО МАРИЯНОВ ВХ.№ СЗ -ВХ.790 25/02/2020
ЦВЕТА НИКОЛОВА РАЙКОВА ВХ.№ СЗ -ВХ.820 27/02/2020
More

Телк 1 – 27.02.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
Д-Р РУМЕН ЯНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ-985 11/09/2018
ДАНКА НЕДЯЛКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-1294 4/07/2019
ДАРИНА НИКОЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-3876 26/09/2019
ДЕНКА ЖЕЛЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ-745 21/02/2020
ДЕТЕЛИНА ПЕНКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-732 20/02/2020
ДИМИТРИНКА ПЕНЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ-741 21/02/2020
ДИЯНКА ДАЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ-2718 2/07/2019
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ-866 11/04/2019
ДОНКА АТАНАСОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-728 20/02/2020
ЗЛАТИЦА ВАСИЛЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ-748 21/02/2020
ИВАН ДИМИТРОВ ВХ.№ СЗ-ВХ-3900 15/11/2018
ИВАН ТОТЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ-2172 28/05/2019
ИВАНКА ДИМИТРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-1294 4/07/2019
КАЛИНА ДИНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ-596 11/03/2019
КАМЕЛИЯ ЕМИЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-4238 17/10/2019
КАТЕРИНА СИМЕОНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-739 21/02/2020
КОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ-749 21/02/2020
КОЛЬО НИКОЛОВ ВХ.№ СЗ-ВХ-735 21/02/2020
МАРИЯ АСЕНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-730 20/02/2020
МИНКА ЕМИЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-1294 4/07/2019
МИНКО РАДЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ-740 21/02/2020
НЕДКА ДЕЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ-9138 24/10/2018
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ-985 11/09/2018
ПЕТЯ ПЕНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ-643 14/02/2020
РАДОСТИНА ЖЕЛЯЗКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-3429 22/08/2019
СЕИТ АХМЕД ВХ.№ СЗ-ВХ-1294 4/07/2019
СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-733 20/02/2020
СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ-4623 8/11/2019
СУЛТАНА СИМЕОНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ-722 20/02/2020
ТЕНКО ПЕТКОВ ВХ.№ СЗ-ВХ-721 20/02/2020
More

Телк 1 – 21.02.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АЙШЕ  ОСМАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.682 18/02/2020
АЛИШ МУСТАФА ВХ.№ СЗ-ВХ.664 17/02/2020
АНГЕЛ ХРИСТОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.313 24/01/2020
АПОСТОЛ СТАНКОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.658 17/02/2020
АСЕН ЮЛИЯНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.636 14/02/2020
АТАНАС ЙОРДАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.701 19/02/2020
БОНЧО РУСЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.675 17/02/2020 27.02.20 Г по док.
БОРИС ТОТЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.672 17/02/2020
ВАЛЕНТИНА ТЕНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.699 18/02/2020
ВАСИЛ РУМЕНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.704 19/02/2020
ГАЛЯ МАРИНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.709 19/02/2020 27.02.20 г по док.
ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.703 19/02/2020 27.02.20 Г по док.
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.289 19/02/2020
ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.691 18/02/2020 27.02.20 г по док.
ДИМО АНГЕЛОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.652 17/02/2020 26.03.20 г по док.
ДИМЧО СТЕФАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.677 18/02/2020
ДИНКО КУЦАРОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.696 18/02/2020
ДИЯН ГЕНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.708 19/02/2020
ДОЙЧО ДИНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.684 18/02/2020 26.03.20 Г по док.
ДОНКА БЯЛКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.685 18/02/2020
ДОРА ТОТКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.715 19/02/2020 09.03.20 Г по док.
ЗЛАТА ВИДЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.688 18/02/2020
ИВАН ВЪЛЧЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.693 18/02/2020 27.02.20 г по док.
ИРИНА ХРИСТОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.714 19/02/2020 27.02.20 г по док.
КОЛЬО АТАНАСОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.657 17/02/2020 27.02.20 г по док.
КРАСИМИРА РУСЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.707 19/02/2020
МАРИНКА ДЕЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.713 19/02/2020
МИЛЕН СТОЯНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.676 17/02/2020
МИНЧО АТАНАСОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.679 18/02/2020
МИХАИЛ ТОДОРОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.661 17/02/2020
ПАСКО КОЛЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.710 19/02/2020
ПЕТЪР ИВАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.650 14/02/2020 27.02.20 г по док.
ПЕТЯ САШЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.290 19/02/2020
РУСКА ДИМИТРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.288 19/02/2020
РУСКА ДРАГАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.719 20/02/2020
СЛАВИ ГАНЧЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.670 17/02/2020
СПАСЕНА ВЕЛИНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.692 18/02/2020
СТАНКА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.718 20/02/2020
СТОЯНКА ДИМОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.667 17/02/2020 26.03.20 г по док.
More

Телк 1 – 17.02.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АТАНАС БОРИСОВ №СЗ-ВХ- 635 14/02/2020 13.05.20 г 9,00ч
ВЕЛИЗАР ИВОВ №СЗ-ВХ- 2117 25/11/2019
ВЕЛИЗАР ИВОВ №СЗ-ВХ- 1941 24/10/2019
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ №СЗ-ВХ- 645 14/02/2020 26.03.20 Г по док.
ГАЛИН НЕЙКОВ №СЗ-ВХ- 596 11/03/2019
ГАНКА ГОНЧЕВА №СЗ-ВХ- 606 13/02/2020
ГЕОРГИ ДИМОВ №СЗ-ВХ- 648 14/02/2020
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА №СЗ-ВХ- 623 13/02/2020 по док. по док.
ДЕЛЯН КИРИЛОВ №СЗ-ВХ- 589 12/02/2020 13.03.20г по док.
ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ №СЗ-ВХ- 644 14/02/2020
ДОНКА ЖЕЛЕВА №СЗ-ВХ- 4267 21/10/2019
ЗЛАТКА ЙОВЧЕВА №СЗ-ВХ- 630 14/02/2020 13.03.20г  по док.
ИВЕЛИН АТАНАСОВ №СЗ-ВХ- 616 13/02/2020 13.05.20 г 9,20 ч
ЙОВКА ВЕНКОВА №СЗ-ВХ- 642 14/02/2020
ЙОВКА ЛАЗАРИНОВА №СЗ-ВХ- 620 13/02/2020 по док.
КРАСИМИР СТОЙЧЕВ №СЗ-ВХ- 505 6/02/2020 по док.
КРАСИМИР ХРИСТОВ №СЗ-ВХ- 265 17/02/2020
КРИСТИЯН ДЕЧКОВ №СЗ-ВХ- 649 14/02/2020
ЛЕНА МАРИНОВА №СЗ-ВХ- 639 14/02/2020 по док.
МАРИЯ СТОЯНОВА №СЗ-ВХ- 1794 4/10/2019
МИЛЕНА ТАШЕВА №СЗ-ВХ- 614 13/02/2020
ПЕТКО ГАНЕВ №СЗ-ВХ- 608 13/02/2020
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА №СЗ-ВХ- 618 13/02/2020 13.03.20 г по док.
РУМЯНА АСЕНОВА №СЗ-ВХ- 609 13/02/2020
СТИЛЯН МИТЕВ №СЗ-ВХ- 611 13/02/2020 13.05.20 г 8,55 ч
ТАНЯ ХРИСТОВА №СЗ-ВХ- 605 13/02/2020
ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА №СЗ-ВХ- 638 14/02/2020 13.05.20 г 9,20 ч
ТЕОДОРА ПЕТКОВА №СЗ-ВХ- 651 17/02/2020
ХРИСТО ПЕТРОВ №СЗ-ВХ- 631 14/02/2020
More

Телк 1 – 13.02.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
ВАЛЕРИЯ ВЕСЕЛИНОВА №СЗ-ВХ- 547 10/02/2020
ВАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА №СЗ-ВХ- 574 11/02/2020
ДАНИЕЛА АСЕНОВА №СЗ-ВХ- 564 11/02/2020
ДИАНА ЖЕЛЯЗКОВА №СЗ-ВХ- 546 10/02/2020
ДИНКО ИВАНОВ №СЗ-ВХ- 555 10/02/2020
ДОНКА РУСЕВА №СЗ-ВХ- 587 12/02/2020
ЖИВКО ДИНЧЕВ №СЗ-ВХ- 602 12/02/2020
ИВАН ПОНЧЕВ №СЗ-ВХ- 241 12/02/2020
ИВАН ЯНКОВ №СЗ-ВХ- 585 12/02/2020 25.02320 г 9,00 ч
ИРИНА ГЕОРГИЕВА №СЗ-ВХ- 592 12/02/2020
ЙОВКА МАТЕВА №СЗ-ВХ- 240 12/02/2020
КИРЧО ГЕНЧЕВ №СЗ-ВХ- 601 12/02/2020
КОЛЬО СОФРОНИЕВ №СЗ-ВХ- 557 10/02/2020
КОЛЬО ТАНЕВ №СЗ-ВХ- 542 10/02/2020
МИНКО ИВАНОВ №СЗ-ВХ- 596 12/02/2020
МИТКО МИХАЛЕВ №СЗ-ВХ- 603 13/02/2020
НАДЕЖДА ИВАНОВА №СЗ-ВХ- 582 12/02/2020
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА №СЗ-ВХ- 588 12/02/2020
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ №СЗ-ВХ- 597 12/02/2020
ОГНЯН КИРИЛОВ №СЗ-ВХ- 561 11/02/2020
ПЕНКА ХРИСТОВА №СЗ-ВХ- 350 27/01/2020
ПЕТЯ ИВАНОВА №СЗ-ВХ- 523 6/02/2020
РУМЯНА ИВАНОВА №СЗ-ВХ- 578 12/02/2020
СТОЯНКА ГАНЕВА №СЗ-ВХ- 595 12/02/2020 27.03.20 г 9,55 ч
ТАНКО ХРИСТОВ №СЗ-ВХ- 563 11/02/2020 27.03.20 г 10,55 ч
ТЕОДОРА КОЛЕВА №СЗ-ВХ- 598 12/02/2020
ФИЛИП ДАМЯНОВ №СЗ-ВХ- 599 12/02/2020
ХРИСТО ПАНЧЕВ №СЗ-ВХ- 565 11/02/2020
ЦВЕТАН ПАНЧЕВ №СЗ-ВХ- 566 11/02/2020
ЦВЕТАНА АСЕНОВА №СЗ-ВХ- 575 11/02/2020 24.03.20 г 9,10 ч
More
Works with AZEXO page builder