Blog Section

Безплатни прегледи

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФЕСОР СТОЯН КИРКОВИЧ” АД Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ЛЕЧЕБНО ЗЕВЕДЕНИЕ В ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ.

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ДОКАЗВА СВОЕТО ВОДЕЩО МЯСТО В ЛЕЧЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

ПО ПОВОД НА ТОВА И ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА РАБОТЕЩИТЕ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПРОДЪЛЖАВАТ И ПРЕЗ ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ ДА СЕ ГРИЖАТ ДЕНОНОЩНО ЗА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА СТАРА ЗАГОРА,

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВОДЕЩИТЕ КЛИНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ В УМБАЛ „ПРОФ СТОЯН КИРКОВИЧ” ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ИНФОРМИРАТ , ЧЕ РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ ТЯХ СТРУКТУРИ ВИ ПРЕДОСТАВЯТ ПРЕЗ НОВАТА 2017 Г. СЛЕДНИТЕ БЕЗПЛАТНИ КЛИНИЧНИ ПРЕГЛЕДИ, НАСОЧЕНИ ЕДИНСТВЕНО И САМО КЪМ ГРИЖАТА ЗА ВЕШЕТО ЗДРАВЕ.

ЖЕЛАЕЩИТЕ ОТ ВАС СЛЕДВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА СЕ ЗАПИШАТ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ИЛИ ДА ИЗПРАТЯТ ЗАЯВКА ЗА ПРЕГЛЕД СВОБОДЕН ТЕКСТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

E-MAIL: offices@umbal-kirkovich.org

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ С РЪКОВОДИТЕЛ – Д-Р ДИАНА СМИЛКОВА , ДМ-ТЕЛ 042 698 447

КЛИНИКА ПО ХИРУГИЯ С НАЧАЛНИК ДЕЙНОСТ ХИРУРГИЯ Д-Р ФИЛИП ХАДЖИПЕТКОВ-ТЕЛ 042 698 447

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ С РЪКОВОДИТЕЛ ПРОФ Д-Р ЖУЛИЕТА ГЕРЕНОВА –ТЕЛ.042 698 447

КЛИНИКА ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ С НАЧАЛНИК ДЕЙНОСТ Д-Р БИСТРА СТЕФАНОВА ТЕЛ 042 698 447

КЛИНИКА ПО КОЖНИ БОЛЕСТИ С РЪКОВОДИТЕЛ – ПРОФ Д-Р ЕВГЕНИЯ ХРИСТАКИЕВА-ТЕЛ 042 698 447

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ С НАЧАЛНИК ДЕЙНОСТ – Д-Р ТАНЯ АЛЕКСИЕВА -ТЕЛ 042 698 447

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ С НАЧАЛНИК ДЕЙНОСТ – ДОЦ ИЛИЯ ПОПОВ -ТЕЛ 042 698 447

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ С НАЧАЛНИК Д-Р ПЛАМЕН ДРАГАНОВ -ТЕЛ 042 698 447

Works with AZEXO page builder