All posts by Стилян Пенчев

PCR за COVID-19

От 14.07.2020г. платени тестове за PCR за COVID-19 ще се вземат по желание след предварително записване :

Запазване на час :

Телефон за връзка : 0884303482

Понеделник: 8:00ч. до 16:30ч.

Вторник: 8:00ч. до 16:30ч.

Сряда: 8:00ч. до 16:30ч.

Четвъртък: 8:00ч. до 16:30ч.

Петък: 8:00ч. до 16:30ч.

Събота: Почивен ден.

Неделя: Почивен ден.

Book an appointment :

Contact phone : 0884303482

Monday: 08:00 until 16:30

Tuesday: 8:00 until 16:30

Wednesday: 8:00 until 16:30

Thursday: 8:00 until 16:30

Friday: 08:00 until 16:30

Saturday: Day off.

Sunday: Day off.

 
Изследванията ще се провеждат от понеделник до петък от 8:00ч. до 10:30ч. в кабинет №2 на ДКБ на УМБАЛ “Проф. Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора. При посещение в кабинета, желаещите следва да имат лични предпазни средства (Маски), трябва да представят Лична Карта, да попълнят декларация за обработка на лични данни и да представят копие от фактурата за заплатеното изследване. Заплащането ще се извършва на касата на лечебното заведение ПРЕДИ вземане на материал за PCR изследване.
При посещение на касата, всеки следва да заяви код на изследването : DMV000002.
За да се спазват запазените часове, молим всички желаещи да извършат плащането на каса 15-30 мин. преди посещението в кабинета. 
 
Цената на PCR теста за COVID-19 е : 110лв.
Резултатите от изследването ще бъдат предоставени на следващият работен ден на Български език и по желание и на Английски език от деловодството на УМБАЛ след 10:00ч.

 

 

The tests will be conducted from Monday to Friday from 8:00am until 10:30am in room №2 of DKB of UMHAT”Prof. Stoyan Kirkovich” AD, Stara Zagora. When visiting the hospital, those interested should have personal protective equipment (Masks), must present Personal ID Card, fill out a declaration for processing personal data and provide a copy of the invoice for the paid examination. Payment will be made at the cash desk of the hospital BEFORE the material for PCR is taken.
When visiting the cash register, everyone should give the test code : DMV000002.
To comply with the reserved hours, we ask everyone to make payments to fund 15-30 min. Before visiting the room №2 of DKB.
 
The price of the PCR test for COVID-19 is: 110 BGN.
The results of the test will be provided on the next working day written on Bulgarian and English if requested  at the administration of UMHAT “Prof. Stoyan Kirkovich” AD, Stara Zagora after 10:00am.

 

More

Бърз тест COVID-19

Имате ли симптоми ?

Препоръчваме ви да попълните нашата анкета ТУК за да разберете нуждаете ли се от тази услуга.

Бързите тестове за COVID-19 ще бъдат налични от 30.03.2020г.

Плаща се на регистратура

Тестовете се провеждат в Клиника по Инфекциозни Болести, всеки делничен ден от 9:30ч. до 13:30ч.

Цена: 30 лева.

Запазване на час :

Телефон за връзка : 0884303482

Понеделник: 8:00ч. до 16:30ч.

Вторник: 8:00ч. до 16:30ч.

Сряда: 8:00ч. до 16:30ч.

Четвъртък: 8:00ч. до 16:30ч.

Петък: 8:00ч. до 16:30ч.

Събота: Почивен ден.

Неделя: 13:00ч. до 16:30ч.

Прегледите ще се извършват съгласно Заповед № РД-10- 316 /27.02.2020г.

More

Дарителска Сметка

Инвесmбанk I Ад : Сметка за дарения

Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на Наредба No13 от 2009 г. на Българска Народна Банка за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове, на клиента са разкрити следните БАНКОВИ СМЕТКИ:
Негеbу, we inform you that in accordance with Ordinance No. 13 of 16 July 2009 on the Application of lnternational Bank Account Numbers and Bank Codes, the following BANK ACCOUNTS of the client аге opened:

BICIBANИме на сметката/клиента Name
IORTBGSFBG 17IORT73761040073000УМБАЛ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД

More

Телк 2 – 09.03.2020 – Част 2

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АН МАРИ СТЕФАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.912 4/03/2020
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.890 4/03/2020
БОРИСЛАВА НЕДЯЛКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.877 2/03/2020
ДИМЧО ДРАГИЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.347 5/03/2020
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.913 4/03/2020
ЖЕЛЬО СТОЙКОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.891 4/03/2020
ИВАН КОЙЧЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.813 26/02/2020
ИВАН СТЕФАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.881 2/03/2020
ЙОВКА НАНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.916 5/03/2020
ЙОСИФ ДИАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.917 5/03/2020
МАЛЧО ГЕОРГИЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.882 2/03/2020
МАРИЯ ДЕМИРЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.880 2/03/2020
МИЛЕН СПАСОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.904 4/03/2020
МИНЬО ДОНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.911 4/03/2020
МИТКА АЛЕКСАНДРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.885 2/03/2020
НЕЙКО ДОНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.907 4/03/2020
ПЕТРАНКА ПЕТРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.878 2/03/2020
ПЕТЪР МАРКОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.896 4/03/2020
РАДОСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.909 4/03/2020
САВИНА ГЕОРГИЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.884 2/03/2020
СТОЯН ИВАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.869 2/03/2020
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.883 2/03/2020
ТОТКА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.900 4/03/2020
ЮЛИЯ ДАНАИЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.892 4/03/2020
More

Телк 2 – 09.03.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АНЕТА АНГЕЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.778 25/02/2020
АНИ ДИМИТРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.818 26/02/2020
АСЕН АНТОАНЕТОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.812 26/02/2020
БИЛЯНА НИКОЛАЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.751 24/02/2020
ВАСИЛКА ПАВЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.785 25/02/2020
ГАНА ЙОРДАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.767 24/02/2020
ДАНЬО СТОЯНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.793 25/02/2020
ДИМИТЪР ДРАГОМИРОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.783 25/02/2020
ДИНКО ИВАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.802 26/02/2020
ДОРОТЕЯ МИТКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.807 26/02/2020
ЕЛЕНКА ЯНКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.815 26/02/2020
ЖЕЛКА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.797 25/02/2020
ЖЕЛЬО АНГЕЛОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.819 26/02/2020
ЖИВКО СЛАВОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.772 24/02/2020
ИБИШ СМАИЛОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.803 26/02/2020
ИВАН ВЪЛКОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.816 26/02/2020
ИВАН ХРИСТОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.765 24/02/2020
ИЛКО ИЛИЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.805 26/02/2020
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.817 26/02/2020
ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.784 25/02/2020
ЙОРДАНКА ЦАНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.800 26/02/2020
КИРИЛКА РУЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.806 26/02/2020
МАРИНА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.755 24/02/2020
МИМА КАНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.798 26/02/2020
НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.750 24/02/2020
ПЕНКА ДИЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.779 25/02/2020
ПРИЛЕП МИХАЙЛОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.822 27/02/2020
РАДКА НЕЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.771 24/02/2020
РУМЕН МАЛИНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.758 24/02/2020
РУМЯНА ГЕНЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.801 26/02/2020
САМУИЛ КРАСИМИРОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.769 24/02/2020
СЛАВИ НИКОЛАЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.753 24/02/2020
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.780 25/02/2020
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.789 25/02/2020
СТАНИМИРА СТАНИСЛАВОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.653 17/02/2020
ТИЛЬО ТАНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.796 25/02/2020
ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.756 24/02/2020
ЦВЕТА ДИНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.773 25/02/2020
More

Телк 2 – 05.03.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АСЕН ЙОРДАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.836 27/02/2020
АТАНАС КРЪСТЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.826 27/02/2020
БИЛГИН НЕДЖИБ ВХ.№ СЗ-ВХ.336 28/02/2020
ВАСИЛКА СТОЯНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.851 28/02/2020
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.647 14/02/2020
ГОСПОДИН ТАНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.838 27/02/2020
ГРОЗДАНКА АНГЕЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.862 28/02/2020
Д-Р МАРИЯНА ДЕЛЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.865 28/02/2020
ДЕНЬО ИВАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.866 28/02/2020
ИВАН МИРЧЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.852 28/02/2020
ИВАН СТОЯНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.846 27/02/2020
ИВАНКА СТОЯНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.716 19/02/2020
ИЛИЯ СТАНЧЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.870 2/03/2020
КАНА КОЛЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.858 28/02/2020
КАТЕРИНА АСЕНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.854 28/02/2020
КОСТАДИН ДИНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.830 27/02/2020
ЛЕНКО ЕНЧЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.864 28/02/2020
МАТЕА РОСЕНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.844 27/02/2020
МИЛЕНА НЕЙКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.861 28/02/2020
НАДЕЖДА ДИНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.821 27/02/2020
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.831 27/02/2020
НИКОЛАЙ ТАНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.845 27/02/2020
САМУИЛ ВАЛДИМИРОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.855 28/02/2020
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.839 27/02/2020
СТОЯН БОРИСОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.856 28/02/2020
ТОДОР НИКОЛОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.841 27/02/2020
More

Телк 2 – 27.02.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АННА ВАСИЛЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.742 21/02/2020 11 03 2020
АСЕН МАРИНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.749 2/07/2018
ВАСИЛЕНА ЙОРДАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.725 20/02/2020
ГАЛИНА ДРАГАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.4457 30/10/2019
ГЕОРГИ КОЛЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.2873 11/07/2019
ГОСПОДИН ДОНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.731 20/02/2020
ДИАНА АНГЕЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.8997 19/10/2017
ДИМИТЪР МИХАЛЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.724 20/02/2020
ДИМИТЪР СТАНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.2502 23/07/2018
ДИНКА ПЕНЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.284 12/03/2018
ДОНКА АНГЕЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.595 21/02/2018
ДОНКА ФИЛИПОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.736 21/02/2020
ЖАСМИНА ВЕСЕЛИНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.734 21/02/2020
ЗЛАТКО ИВАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.744 21/02/2020
ИВАН СТОЙЧЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.743 21/02/2020
ИВАНКА ТЕНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.159 23/01/2019
КАДРИЕ АРИФ ВХ.№ СЗ-ВХ.1679 11/09/2019
КАЛОЯН БОРИСЛАВ ВХ.№ СЗ-ВХ.723 20/02/2020
КЛАРИС СТОЯНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.746 21/02/2020
КОЛЬО МАТЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.159 23/01/2019
КОЛЬО РУСЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.738 21/02/2020
КРАСИМИР АТАНАСОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.159 23/01/2019
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.727 20/02/2020
МАРИЯНА НЕДЯЛКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.3583 4/09/2019
МАРТИНА ДИМИТРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.752 24/02/2020
МАТЬО ГОЧЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.752 24/02/2020
МИНКО ИВАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.729 20/02/2020
САФИЕ МОХАМЕРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.1679 11/09/2019
СТАНКА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.2399 13/07/2018
ТОДОР СТЕФАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.720 20/02/2020
ФИДАН АЛИ ВХ.№ СЗ-ВХ.747 21/02/2020
ЮЛИЯН АСЕНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.726 20/02/2020
More

Телк 2 – 24.02.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час
АДЕМ ДОРМУШЕВ
АНА ПАВЛОВА
АНДРИАН КРЪСТЕВ
АНТОН МИХАЙЛОВ
АСЕН АСЕНОВ
АСЕН АТАНАСОВ
АТЧЕ ДАВУД
АФИЗЕ МУСТАФА
БАРИЕ НИЯЗИ 02 04 2020 10,45ч
БИЛЯНА  КОСТОВА
БОЖИДАРА СТОЯНОВА
БОЙКА РУСЕВА
БОРИСЛАВА  АНТОНОВА
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ 01 04 2020 9,30ч
ВАЛЕРИЯ ВОЛОДИ ЕВА 01 04 2020 8,45ч
В АСИЛКА КОЛЕВА
ВЕЛЮ  ВАСИЛЕВ
ВЕНЕТА БИСЕРОВА
ВЕСЕЛИН  ПЕТРОВ
ВЕС Е ЛИН  СТЕФАНОВ
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 02 04 2020
ВЛАДИМИР  ЙОВЧЕВ
ВЛАДИМИР  ПЕТРОВ
ГАЛИНА КЕНЯВНА
Г АЛИНА МИТЕВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА
ГЕНЧО ХРИСТОВ
ГЕОРГИ  ДРАГОВ 01 04 2020 9,45ч
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
Г ЕОРГИ ЕВТИМОВ 01 04 2020 8,30ч
ГЕРГАНА АТАНАСОВА
ГОСПОДИН КОЛЕВ
ГРИГОР  СЛАВОВ
Д-Р СИЛВИЯ  ХРИСТОВА 02 04 2020 10,45ч
Д-Р ПЕТКО ГОСПОДИНОВ
ДАНЧО СЛАВОВ
ДЕШКА МАНОЛОВА
ДЖАВИТ ТАИР
ДИАНА  РАДОЕВА
ДИМИТЪР ДИМОВ
ДИМИТЪР ВЪЧКОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ
ДИНКА  ХРИСТОВА
ДИНКО  ПЕТРОВ
ДИНЬО МИТЕВ 01 04 2020 9,15Ч
ДОНЧО  АНГЕЛОВ 02 04 2020 8,15Ч
ДОЧ КА  АНГЕЛОВА
ДУЛЬО  РАШЕВ
ЕВДОКИЯ  ИВАНОВА 01 04 2020
Е ЛЕОНОРА ДИМИТРОВА 02 04 2020
ЕНЧО  СТОЙЧЕВ 01 04 2020 10ч
ЖИВКО МИТЕВ
ЗДРАВКО КЪНЧЕВ
ЗЛАТИНА МИТЕВА
ИВАЛИНА СТОЯНОВА
ИВАН  ИВАНОВ
ИВАН ГАНЧЕВ
ИВАН ГОЧЕВ
ИВАН ИЛИЕВ 01 04 2020 10,45ч
ИВАНКА ГАНЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯ БОНЧЕВ
ИНА ВЕСЕЛИНОВА
ЙОРДАН БОРИСОВ
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА
йОСИФ  ИЦКОВ
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА
КОСТАДИНА КОСТАДИНОВА 02 04 2020 10,30ч
КЪНЧО КИРИЛОВ
МАРИН КОЕВ
МАРИЯ МИНЧЕВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА
МАРИЯНА ПЕТРОВА
МЕГЛЕНА  СТЕФАНОВА
МИГЛЕНА ДИМИТРОВА
МИЛЕН СТЕФАНОВ
МИРОСЛАВ  МИХАЙЛОВ
МИРЧО  ХРИСТОВ
МИХАИЛ КРЪСТЕВ
НАЗИ ФАЛИ
НЕДЕЛИН ДЕЧКОВ
НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ
НЕЛИ  ГЕОРГИЕВА
НИКОЛА ИВАНОВ
НИКОЛАЙ  Николов
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ
НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА
НИНА  ЛЮБЕНОВА
ОГНЯН ВАСИЛЕВ
ОЛГА  ВАСИЛЕВА
ПЕЙКО БОЙЧЕВ
ПЕНКА ВЪЛЧЕВА
ПЕНКА МОНЕВА
ПЕТКО ПЕТРОВ
ПЕТЪР  ГЕНОВ
ПЕТЯ  АТАНАСОВА
ПЕТЯ ХРИСТИНОВА
ПЛАМЕН ПЕНЕВ
Проф. ВАЛЕНТИН ЯКОВ
РАДКА КРЪСТЕВА
РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА
РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА  ДИМОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА
РОСИЦА РУСЕВА
РУМЕН ВАСИЛЕВ
РУМЕН КОЛЕВ
САДЕТ ИСМАИЛ
САДЪК ФАИК
САМАНТА МИТЕВА
СВЕТЛЬО  ЕМИЛОВ 02 04 2020 8,45ч
СЛАВИ ИЛИЕВ
СНЕЖА ЙОВЧЕВА
СОНЯ  ИВАНОВА
СТАНИЛ ДИМОВ
СТАНИМИР ЖЕЛЕВ
СТАНКА  ГОЧЕВА
СТАНКА ИВАНОВА
СТАНЧО МИТКОВ
СТЕЛИАН ТЕНЧЕВ
СТЕФАН  ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН КЪНЕВ
СТЕФАН СТОЙКОВ
СТЕФАН ТОДОРОВ
СТОЯН ИВАНОВ
СТОЯНКА ГЕНЧЕВА
ТАНЮ МАРКОВ
ТАНЯ КОЛЕВА
ТИНКА ГОСПОДИНОВА
ТИХОМИР ЖЕЛЕВ
ТИХОМИР ТОМЧЕВ
ТОДОР НЕДЕВ
ТОТКА БАНКОВА
ТОШКО  ДИМИТРОВ
ТОШКО ВЪЛЧЕВ
ФАТМА МУСТАФОВА
ФИЛИП  КРУМОВ
ХАТИДЖЕ  АХМЕДОВА
ХРИСТИНА  ВАСИЛЕВА
ШЕРИФ АХМЕД
ЮСЕИН ШЕРИФ
ЯНКА  КОЛЕВА
More

Телк 2 – 21.02.2020

Име, фамилия вх. № дата дата за явяване час Нова дата Нов час
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.660 17.2.2020Г. изд.ЕР на26 02 20
ВИДЕЛИНА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.673 17.02.2020Г. 04 03 2020
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.705 19.02.2020Г. изд.ЕР на 24  02 20
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.717 19.02.2020Г. 04 03 2020
ГЮНАЙ СЕДАТ ВХ.№ СЗ-ВХ.665 17.02.2020Г. изд.ЕР на26 02 20
ЕМИЛИЯ  НЕНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.711 19.02.2020Г.
ЖЕКО ТОНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.668 17.02.2020Г. 12 03 2020
ЖУЛИЕТА РАДЕВА  ВХ.№ СЗ-ВХ.683 18.02.2020Г.
ИВАН ДИМАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.702 19.02.2020Г. изд.ЕР на27 02 20
ИВАН НИКОЛОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.622 13.02.2020Г. 12 03 2020
ИЛИЯ МИТЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.686 18.02.2020Г. изд.ЕР на 27 02 20
ЙОРГО ЕЛЕНКОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.689 18.02.2020Г.
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.559 11.02.2020Г.
МАРИЯ ПЕТРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.663 17.02.2020Г. изд.ЕР на 28 02 20
МАРИЯ ШИНЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.706 19.02.2020Г. 11 03 2020
МАРИЯН РУСАНОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.681 18.02.2020Г.
МИНКА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.669 17.02.2020Г.
МИНЧО АТАНАСОВ СЗ-287 / 19.02.2020 19.02.2020Г. 06 03 2020
НАДКА ПЕТКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.694 18.02.2020Г. изд ЕР на 26 02 20
НЕФИЗЕ  АСАН ВХ.№ СЗ-ВХ.687 18.02.2020Г. изд.ЕР на 27 02 20
НИКОЛА ТОТЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.655 17.02.2020Г.
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ВХ.№ СЗ-ВХ.671 17.02.2020Г. 26 02 2020 не се яви 05 03 2020
ПЕНКА СТАЙКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ674 17.02.2020Г. 11 03 2020
ПЕНЧО ИЛИЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.662 17.02.2020Г. 05 03 2020
ПЕТРАНА ИВАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.666 17.02.2020Г. 04 03 2020 без изсл 30 03 2020 10ч
РАЙНА КИРИЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.698 18.02.2020Г.
РУСА КОЛЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.678 18.02.2020Г. 11 03 2020
СВЕТЛА МИХАйЛОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.656 17.02.2020Г. 23 03 2020
СТОЯН КИРЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.659 17.02.2020Г. 12 03 2020
СТОЯН НЕДЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.712 19.02.2020Г. 12 03 2020
СТОЯН ТАНЕВ ВХ.№ СЗ-ВХ.700 19.02.2020Г. 23 03 2020
СТОЯНА ДИМИТРОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.654 17.02.2020Г. 18 03 2020
ТОДОРКА ПЕТКОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.695 18.02.2020Г. 16 03 2020
ТОТКА НЕДЕЛЧЕВА ВХ.№ СЗ-ВХ.690 18.02.2020Г.
ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ВХ.№ СЗ-ВХ.680 18.02.2020Г. 11 03 2020
More
Works with AZEXO page builder