Blog Section

Телк 1 – 11.03.2020 – Деца

ИМЕ ПРЕЗИМЕ Вх. № ДАТА ЧАС върнати за нови изследвания
Георги Софиев 11.03.20 г 8.15
Хавин нури 11.03.20 г 8,30 Ч
Божидар Айшев 11.03.20 г 8,45 ч
АСЕН САШЕВ 160/14.01.20 11.03.20 г 9,00 ч
ДЕСИСЛАВА МИНКОВА 5015/.12.20 11.03.20 г 9,15 ч
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ 5129/12.19Г 11.03.20 г 9,30 ч
КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ 5356/12.19 Г 11.03.20 г 9,45 ч
ДАРИЯ ХРИСТОВА 5247812.19 г 11.03.20 г 10,30 ч
КАМЕН ЖИВКОВ 5351/12.19 Г 11.03.20 г 10,45 ч
РОСТИСЛАВ ГАЛИНОВ 94/01.20 Г 11.03.20 г 8,20 ч
ПОЛИНА ВИДКОВА 195/01.20 Г 11.03.20 г 8,30 ч
ФАТМА МУСТАФОВА 199/ 01.20 Г 11.03.20 г 8,40 ч
НАЗЛЪ МУСТАФОВА 198/01.20 Г 11.03.20 г 8,50 ч
ИЛИЯН ИЛИЕВ 311/01.20 Г 11.03.20 г 9,00 ч
КРИСТИЯН ТОДОРОВ 4317/10.19 Г 11.03.20 г 9,10 ч
КАПКА ДИМИТРОВА 4411/10.19 Г 11.03.20 г 9,20 ч
РАДИ ИВАНОВ 4019/10.19 Г 11.03.20 г 9,30 ч
НАЙДЕН ПЕНКОВ 4490/10.19 Г 11.03.20 г 9,40 ч
АЛЕКСАНДРИНА АТАНАСОВА 4546/11.19 Г 11.03.20 г 10,20 ч
СТАНИСЛАВА ИЛИАНОВА 4472/10.19 Г 11.03.20 г 10,30 ч
ДОБРОМИРА ИЛИАНОВА, 4473/10.19 Г 11.03.20 г 10,45 ч
ИСМЕТ ДИМИТРОВ 4644/11.19 Г 11.03.20 г 8,25 ч
СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ 4751/11.19 Г 11.03.20 г 8,40 ч
ТЕОДОСИ ПАРУШЕВ 2570/06.19 Г 11.03.20 г 8,50 Ч от 13.11.19 г
ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ 1978/ 05.19 Г 11.03.20 г 9,10 ч ОТ 09.10.19 Г – на лечение в С-я
ПРЕСИЯНА ДИМИТРОВА 2613/06-19 Г 11.03.20 г 9,25 ч ОТ 12.02.19 Г
ПРЕСЛАВА ДАНАИЛОВА 2089/05.19 Г 11.03.20 г 9,40 ч ОТ 09.10.19 Г
ЕМА ИВАЙЛОВА 1434/04.19 Г 11.03.20 г 9,55 ч ОТ 10.07.19 Г; 18.09.19 Г
ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА 685/02.19 Г 11.03.20 Г 10,00 ч от 12.06.19 г
Works with AZEXO page builder