Процедури по вътрешен конкурентен избор

ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО- ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА N “НЕРВНА СИСТЕМА”, АНАТОМО- ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА R “ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА”, АНАТОМО- ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА P “АНТИПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ”, АНАТОМО- ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА S “СЕНЗОРНИ ОРГАНИ Виж/Затвори

Документи

    Публикувано на: 21.07.2021г.

 

ЗАКУПУВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО- ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА N „НЕРВНА СИСТЕМА“, АНАТОМО ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА R „ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА“, АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА P „АНТИПАРАЗИТНИ ПРОДУКТИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ“, АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА S „СЕНЗОРНИ ОРГАНИ“ И АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА V „РАЗНИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ„ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД, ВЪЗ ОСНОВА НА СКЛЮЧЕНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-11-110 ОТ 01.03.2021 Г. Виж/Затвори

Документи

    Публикувано на: 23.07.2021г.
Works with AZEXO page builder