Контакти

Централа 042 / 698 210
Изп. Директор / Секретар 042 / 623 750
Факс 042 / 601 125
Зам. Директор по медицинските дейности 042 / 638 223
Началник Стопански сектор 042 / 600 672
Главна медицинска сестра 042 / 601 172
Главен счетоводител 042 / 638 224
Личен състав 042 / 601 086
ТРЗ 042 / 698 209
Организатор ЗОП 042 / 605 443
Управител Медицински център “Проф.Д-р Ст.Киркович”-АД 042 / 600 576
ОЗБУТ 042 / 698 511
Деловодство 042 / 698 331
Спешно приемно отделение-Информация 042 / 622 231

Свържете се с нас

Не се колебайте да направите запитване

*
*
Loader