Клиники / отделения за продължително лечение или рехабилитация

Отделение за продължително лечение по пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, гастроентерологня, кардиология, клинична хематология, медицинска онкология, нервни болести и ревматология;

Отделение за продължително лечение по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология-за гинекология.