КАРИЕРИ

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ 2019

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 07.05.2020 до 12.06.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 12.03.2020 до 12.04.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.01.2020 до 24.02.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ, ФИННАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Виж/Затвори
от 24.01.2020 до 24.02.2020

 

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.01.2020 до 24.02.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 01.12.2019 до 30.12.2019

 

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 01.12.2019 до 30.12.2019

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР Виж/Затвори
от 01.11.2019 до 30.11.2019

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЕД. СЕСТРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Виж/Затвори
от 01.11.2019 до 30.11.2019

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 01.11.2019 до 30.11.2019

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ – 1 ДЛЪЖНОСТ Виж/Затвори
от 02.10.2019 до 01.11.2019

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ЗА МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР ЧАКМАКОВ РАДНЕВО Виж/Затвори
от 13.09.2019 до 10.10.2019

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТИ ЗА РАБОТА В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ Виж/Затвори
от 04.09.2019 до 04.10.2019

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОРОГИЯ ЗА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” ЯМБОЛ Виж/Затвори
от 04.09.2019 до 04.10.2019

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ ЗА МБАЛ «СВ. ЕКАТЕРИНА» ДИМИТРОВГРАД Виж/Затвори
от 04.09.2019 до 04.10.2019

 

КОНКУРС ЗА СРОК ДО ТРИ ГОДИНИ ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТИТЕ:
1. Заместник директор по управление на медицинските дейности
2. Главна медицинска сестра
Виж/Затвори
от 05.08.2019 до 30.10.2019

 

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 20.06.2019 до 20.07.2019

 

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 14.06.2019 до 14.07.2019

 

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ Виж/Затвори
от 05.06.2019 до 05.07.2019

 

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ - Акушерство и гинекология по 234 от КТ Виж/Затвори
от 05.06.2019 до 05.07.2019

 

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 14.05.2019 до 14.06.2019

 

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” ЕАД гр. Стара Загора на основание чл. 19 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, търси да назначи служители на основен или допълнителен договор за следните длъжности: РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ И СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Краен срок за подаване на документите – 19.04.2019 год.
Виж/Затвори
от 07.02.2019 до 19.04.2019

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ - Кожни и венерически болести по 234 от КТ 1 длъжност Виж/Затвори
от 20.12.2018 до 20.01.2019

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 17.12.2018 до 17.01.2019

 

Works with AZEXO page builder