КАРИЕРИ

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ 2021

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.09.2021 до 24.10.2021 г.

 

 

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.09.2021 до 24.10.2021 г.

 

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.09.2021 до 24.10.2021 г.

 

КОНКУРС ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА/ЛАБОРАНТ НА КЛИНИКА / ОТДЕЛЕНИЕ / ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 31.07.2021 до 31.08.2021 г.

 

КОНКУРСИ ЗА НАЧАЛНИК КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 25.06.2021г до 25.09.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 09.06.2021г. до 09.07.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБА1/2015 С ОМЗ Виж/Затвори
от 26.03.2021г. до 26.04.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЧЛ.13 Виж/Затвори
от 16.03.2021г. до 16.04.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЧЛ.11 Виж/Затвори
от 16.03.2021г. до 16.04.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, АКУШЕРКА, ЛАБОРАНТ НА КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 05.02.2021г. до 05.05.2021г.

 

КОНКУРСИ ЗА НАЧАЛНИК КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 22.01.2021 до 22.04.2021

 

КОНКУРСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 07.01.2021 до 15.03.2021

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 06.01.2021 до 06.02.2021

 

Works with AZEXO page builder