КАРИЕРИ

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ 2021

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБА1/2015 С ОМЗ Виж/Затвори
от 26.03.2021г. до 26.04.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЧЛ.13 Виж/Затвори
от 16.03.2021г. до 16.04.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЧЛ.11 Виж/Затвори
от 16.03.2021г. до 16.04.2021г.

 

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, АКУШЕРКА, ЛАБОРАНТ НА КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 05.02.2021г. до 05.05.2021г.

 

КОНКУРСИ ЗА НАЧАЛНИК КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, ЛАБОРАТОРИЯ Виж/Затвори
от 22.01.2021 до 22.04.2021

 

КОНКУРСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 07.01.2021 до 15.03.2021

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 06.01.2021 до 06.02.2021

 

КОНКУРСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ Виж/Затвори
от 05.11.2020 до 05.12.2020

 

КОНКУРСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Виж/Затвори
от 01.10.2020 до 30.10.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 01.09.2020 до 01.10.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 14.08.2020 до 14.09.2020

 

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 29.05.2020 до 29.06.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 29.05.2020 до 29.06.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 07.05.2020 до 12.06.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 12.03.2020 до 12.04.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.01.2020 до 24.02.2020

 

КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ, ФИННАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Виж/Затвори
от 24.01.2020 до 24.02.2020

 

КОНКУРСИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТ Виж/Затвори
от 24.01.2020 до 24.02.2020

 

Works with AZEXO page builder