КАРИЕРИ

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

ОБЯВА ЗА КОНКУРСИ ЗА: ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КАРДИОЛОГИЯ ПО ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 ОТ КТ ; ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПО ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 ОТ КТ Виж/Затвори
от 19.02.2018 до 19.03.2018

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРСИ ЗА: ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОПЕРАЦИОННА И ПРЕВЪРЗОЧНА ТЕХНИКА ПО ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 ОТ КТ С МЯСТО НА РАБОТА ЗВЕНА С ХИРУРГИЧЕН ПРОФИЛ ; ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА АКУШЕРКА - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОПЕРАЦИОННА И ПРЕВЪРЗОЧНА ТЕХНИКА ПО ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 ОТ КТ Виж/Затвори
от 12.01.2018 до 12.02.2018

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПО ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 ОТ КТ Виж/Затвори
от 12.01.2018 до 12.02.2018

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ ПО ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 ОТ КТ Виж/Затвори
от 10.01.2018 до 10.02.2018

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КОЖНИ БОЛЕСТИ ПО ЧЛ.234 ОТ КТ ЗА НУЖДИТЕ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е АКРЕДИТИРАНО ПО КАРДИОЛОГИЯ Виж/Затвори
от 29.11.2017 до 29.12.2017

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 ОТ КТ Виж/Затвори
от 17.11.2017 до 17.12.2017

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПАТОАНАТОМИЯ ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 ОТ КТ Виж/Затвори
от 24.10.2017 до 30.11.2017

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЧЛ.234 ОТ КТ ЗА НУЖДИТЕ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е АКРЕДИТИРАНО ПО КАРДИОЛОГИЯ Виж/Затвори
от 24.10.2017 до 30.11.2017

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ЧЛ.68 АЛ.1 Т.2 ОТ КТ Виж/Затвори
от 24.10.2017 до 30.11.2017

 

КОНКУРС ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ДКБ С ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПО Виж/Затвори
от 10.10.2017 до 10.11.2017

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА 3 ДЛЪЖНОСТИ Виж/Затвори
от 10.10.2017 до 10.11.2017

 

КОНКУРСИ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТИТЕ ЗА СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ЛАБОРАНТ/ НА КЛИНИКИ/ОТДЕЛЕНИЯ/ЛАБОРАТОРИИ/ ЕТАП 1 2017г., КАКТО СЛЕДВА: Виж/Затвори
от 09.06.2017 до 09.07.2017

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ, КАКТО СЛЕДВА: ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ, КАРДИОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СПО, ЛИЦЕВО – ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ ПО ЧЛ.234 ОТ КТ, МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ ПО ЧЛ.234 ОТ КТ, ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, НЕФРОЛОГИЯ Виж/Затвори
от 09.06.2017 до 09.07.2017

 

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ НА ОСНОВЕН ДОГОВОР ПО ЧЛ. 68 АЛ. 2 И ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ Виж/Затвори
от 01.02.2017 до 01.03.2017

 

ОБЯВА ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ Виж/Затвори
от 29.12.2016 до 29.01.2017

 

ОБЯВА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТТИ ЗА ЛЕКАР- СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ НА ОСНОВЕН ДОГОВОР ПО ЧЛ.68 АЛ.2 И ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ В КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТК Виж/Затвори
от 29.12.2016 до 29.01.2017

 

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ НА ОСНОВЕН ДОГОВОР ПО ЧЛ.68 АЛ.2 И ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, КАКТО СЛЕДВА: ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ХИРУРГИЯ, ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕФРОЛОГИЯ, ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КАРДИОЛОГИЯ, ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ, ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Виж/Затвори
от 29.12.2016 до 29.01.2017

 

Конкурс за срок от три години за заемане длъжността Началник ДКБ и организация в СПО Виж/Затвори
от 29.12.2016 до 29.01.2017

 

Конкурс за срок от три години за заемане длъжността Главна медицинска сестра на УМБАЛ Виж/Затвори
от 01.12.2016 до 01.01.2017