• УМБАЛ
  • Политика по управление на УМБАЛ “Проф д-р Ст. Киркович” АД
  • Списък на кабинетите
  • Администрация
  • Българската коледа
  • УМБАЛ

  • Политика по управление на УМБАЛ “Проф д-р Ст. Киркович” АД

  • Списък на кабинетите

  • Администрация

  • Българската коледа

 

УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович” АД е открита през 1883 г. с 15 легла. В тревожените след Съединението на България години (1886 -1888 г.)  болницата е предадена на войската.

Като Гражданска болница започва да функционира през 1888 г. с предвидени 50 легла, но реално разкрити 21, поради липса на помещения. До 1888 г. болницата е общинска, след което е регистрирана като държавна. През 1906 г. – има 80 легла и 14 души болничен персонал, от които двама лекари. През 1907 г. започва строеж на нова сграда на болницата, в която тя е пребазирана през 1912 г. В своето развитие от създаването си болницата преминава през “Първостепенна държавна болница” – 1951 г., “Окръжна болница” – 1951-1965 г., когато съществуващата Градска болница и Окръжна болница се обединяват в “Единна окръжна болница”. В нея работят 935 души персонал.

През 2016 година болницата получи акредитационна оценка “ОТЛИЧЕН” за цялостна дейност на лечебното заведение, както и за възможностите, за обучение на студенти и специалисти.

Клиники и Отделения